Kunnskap for et trygt og bærekraftig samfunn

Kunnskap for et trygt og bærekraftig samfunn

Forskning & Utredning
Branntesting
Produktdokumentasjon 
Kurs

Bransjer

Våre kunder representerer ulike bransjer og deler av samfunnet hvor brann utgjør en risiko.
Vi tilbyr branntekniske eksperttjenester som forhindrer at brann oppstår, og reduserer konsekvensene dersom uhellet først skulle være ute.
Bolig og byggenæring
Innen disse bransjene stilles det mange ulike krav til både dokumentasjon og testing av produkter samt sammensatte løsninger. 
Maritim sektor
Brann utgjør en vesentlig trussel i maritim sektor, og det stilles særskilte krav til dokumentasjon og godkjenninger med hensyn til brannsikkerhet. 
Infrastruktur og transport
Veitrafikk, jernbane, luft- og sjøfart er områder som representerer mange ulike utfordringer med hensyn til brannsikkerhet. 
Energiforsyning
Store mengder konsentrert energi i ulike former og stabilitet skal transporteres, lagres og leveres. Dette innebærer ofte risikoer knyttet til brann. 
Offshore
Brann på offshoreinstallasjoner representerer en særlig stor risiko, både med hensyn til evakuering, slokking og skader på materiell og miljø. 
Forsikring og justis
I noen tilfeller er det behov for en uavhengig ekspertvurdering for å avgjøre hvordan og hvorfor brannen startet, og hvorfor brannen utviklet seg som den gjorde.
Andre bransjer
Fant du ikke informasjon om vår virksomhet innenfor den bransjen du er interessert i?

Aktuelt

04. januar 2018
Tilslag på to forskningsrådsøknader
22. desember 2017
Lite effektive branntepper
09. oktober 2017
Ny rapport: Dødsbranner er et sosialt problem
02. juni 2017
Ny rapport: Utredning i forbindelse med brannvesenets dimensjonering
05. mai 2017
Ny rapport om vanngjerrige slokkemetoder
08. mars 2017
Vi blir RISE Fire Research!