Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
31. okt 17
Fagdag om brann 2017 hos Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
9. okt 17
Ny rapport: Dødsbranner er et sosialt problem
2. jun 17
Ny rapport: Utredning i forbindelse med brannvesenets dimensjonering
5. mai 17
Ny rapport om vanngjerrige slokkemetoder
20. mar 17
Ny rapport: Fullskala branntest av elbil

Nedslående resultater etter slokkespraytester

På oppdrag fra DSB har SP Fire Research testet 11 brannslokkesprayer fra det norske markedet. Testen avslører svært store forskjeller mellom produktene med hensyn til slokkeeffekt. 
-Forsøkene viste at det er svært store forskjeller mellom produktene med hensyn til slokkeeffekt. Ett produkt skilte seg ut i positiv retning og presterte relativt godt, mens 4 av produktene ikke slokket noen av brannene de ble testet på, sier prosjektleder Andreas Sæter Bøe.

Slokkesprayene ble testet mot ​nedskalerte varianter av branner vanlige håndslokkere blir testet mot: væskedamsbranner med heptan, brann i treverk og brann i frityrolje. Ingen av slokkesprayene greide å slokke alle brannene, men noen produkter viste seg å slokke flere branner enn andre.

-Disse produktene kan ikke erstatte vanlige brannslokningsappat, men de beste slokkesprayene kan absolutt være et godt supplement til annet brannslokningsutstyr, mener Bøe.

Selv om de fleste produktene hadde tilfredsstillende merking, var det også flere som hadde feil eller manglende merking.

-Den store forskjellen mellom produktene underbygger viktigheten av å spre kunnskap om de ulike produktene. At flere av produktene har en så dårlig slokkeeffekt som enkelte av testene viste, vil både gi en falsk trygghet for brukere, og ikke minst undergrave tilliten til de bedre produktene, sier Bøe.

Les rapporten i sin helhet.

Arkiv