Ansatte

Her finner du kontaktinformasjon til våre ansatte
Andreas Sæter Bøe
Sivilingeniør
(+47) 45 21 19 89
Anne Steen-Hansen
Forskningsleder
(+47) 48 11 01 07
Are Wendelborg Brandt
Forsker
(+47) 93 03 43 29
Asbjørn Østnor
Kvalitetsleder
(+47) 95 28 79 01
Birger Rønning
Ingeniør
(+47) 91 18 61 39
Christian Sesseng
Avdelingssjef, forsker
(+47) 98 41 03 25
Dagfinn Aune
Seniortekniker
(+47) 97 73 47 31
Erik Westbye Jacobsen
Ingeniør
+47 91 51 43 29
Espen Daaland Wormdahl
Avdelingssjef, M.Sc.
(+47) 40 04 19 87
Frode Løvik
Seniortekniker
(+47) 40 46 15 59
Jan Paul Stensaas
Seniorforsker
(+47) 93 00 18 57
Karolina Storesund
Forsker
(+47) 48 99 71 66
Kristian Hox
Forsker
(+47) 90 73 91 87
Magnus Rishaug
Ingeniør
(+47) 92 47 96 66
Morten Daffinrud
Seniortekniker
(+47) 45 25 05 43
Nina Kristine Reitan
Seniorforsker
(+47) 95 15 23 49
Ola Rønning
Ingeniør
(+47) 92 61 98 46
Paul Halle Zahl-Pedersen
Administrerende direktør
(+47) 93 00 54 46
Per Arne Hansen
Seniorrådgiver
(+47) 93 09 94 70
Ragnar Andersen
Seniortekniker
92668723
Ragnar Wighus
Sjefforsker
(+47) 93 08 04 37
Ragni Fjellgaard Mikalsen
PhD-stipendiat
(+47) 99 69 31 21
Reidar Aune
Seniortekniker
(+47) 47 64 13 40
Reidar Stølen
Forsker
(+47) 40 24 03 47
Robert Harley Mostad
Ingeniør, IKT-ansvarlig
(+47) 92 02 55 89
Robert Olofsson
Ingeniør
(+47) 45 20 56 94
Sissel Skjelvik
Seniorsekretær
(+47) 46 44 16 87
Ståle Kvarmesbakk
Seniortekniker
(+47) 95 15 99 19
Vidar Olsen
Seniortekniker
(+47) 41 24 18 56