Andre bransjer

Fant du ikke informasjon om vår virksomhet innenfor den bransjen du er interessert i?
Brannsikkerhet er et tema som berører svært mange områder i samfunnet, både av privat og offentlig karakter. Vi har i utgangspunktet ingen begrensninger med hensyn til hvilke bransjer vi arbeider for.

Vår kjernekompetanse er brann, og vi er engasjert i problemstillinger knyttet til alle faser av et brannforløp; fra antennelse til brannen er slokket. Oppdragene våre kan omfatte en rekke ulike fagfelt, som spenner fra kjemi og fysikk til statistikk, økonomi og psykologi. 

Ta kontakt dersom du har en problemstilling knyttet til brann, så kan vi kanskje hjelpe deg videre.