Bolig og byggenæring

Innen disse bransjene stilles det mange ulike krav til både dokumentasjon og testing av produkter samt sammensatte løsninger. 
Vi tilbyr en rekke tjenester for byggenæringen. Eksempelvis utfører vi branntesting av produkter og løsninger til byggenæringen. Branntestingen kan deles i to hovedsegmenter; materialtesting «reaction to fire» og brannmotstand «fire resistance».

Vi opplever stadig større etterspørsel etter testing av løsninger til byggenæringen, for eksempel i forbindelse med nye produkter og nye byggemetoder som man ikke har erfaring med eller tilstrekkelig dokumentasjon på. Erfaringsvis kan det være mye å spare på å dokumentere prosjektspesifikke løsninger ved hjelp av fysisk branntesting. Vi kan være behjelpelige med å lage tilpassede testprogram for en gitt problemstilling.

Når det gjelder oppvarming av boliger har vi bred kompetanse om, og tilbyr vi tester av, skorsteiner og ildsteder. Vi tilbyr produktdokumentasjon og alle tester som behøves for å kunne introdusere et produkt til det norske markedet.

Vi har også lang erfaring med testing av slokkesystem. Eksempelvis kan vi tilby tester som kan dokumentere at et gitt system, for eksempel vanntåkesystem, er egnet til å bekjempe brann i et bygg på en rask og effektiv måte.