Energiforsyning

Store mengder konsentrert energi i ulike former og stabilitet skal transporteres, lagres og leveres. Dette innebærer ofte risikoer knyttet til brann. 
Energiforsyning handler om å distribuere store mengder energi fra produsent til bruker. Der det transporteres store mengder energi, kan konsekvensene bli store dersom noe går galt og energien kommer ut av kontroll. 

Elektrisk strøm er en svært viktig energibærer. Den blir produsert i blant annet vannturbiner, vindturbiner og solcelleanlegg. For å få transportert og distribuert all strømmen, er det utbygd et omfattende nettverk av høy- og lavspentlinjer som er koblet sammen med transformatorer. Transformatorer kan inneholde mange tusen liter olje, og kan potensielt gi en svært kraftig brann dersom noe går galt. Vi samarbeider med elkraftbransjen, og bidrar til at vi kan være best mulig rustet til å håndtere en brann i et slikt anlegg. 

Nye energikilder gir nye utfordringer. En serie med solcellepaneler kan generere høy spenning og levere mye energi. Så lenge det er lys på solcellene vil denne spenningen være opprettholdt. Sikker utkobling og design som gjør at en liten feil ikke fører til en stor brann, er utfordringer som følger med denne typen energikilder.