Forsikring og justis

I noen tilfeller er det behov for en uavhengig ekspertvurdering for å avgjøre hvordan og hvorfor brannen startet, og hvorfor brannen utviklet seg som den gjorde.
Vi utfører gransking av branner på oppdrag fra både rettsvesenet og forsikringsselskaper.

Forskere ved RISE Fire Research anvendes gjerne som brannsakkyndige i både sivile rettssaker og straffesaker. Noen saker er små, mens andre er store, og vi har erfaring fra gransking av branner i ulike bygninger, kjøretøy, skip og ute i det fri.

Les mer om gransking og evaluering av branner her.