Infrastruktur og transport

Veitrafikk, jernbane, luft- og sjøfart er områder som representerer mange ulike utfordringer med hensyn til brannsikkerhet. 
Vi arbeider med brannsikkerhet på vei og i tunneler, ved parkering og frakt av kjøretøy, og ved lagring og transport av drivstoff. Vår risikoforståelse og ekspertise innen branndynamikk, materialegenskaper, røykventilasjon, deteksjon, slokking og gransking av ulykker er relevant for kommersielle aktører, myndigheter og brann- og redningstjenesten.

Det er stort fokus på utvikling og bruk av alternative energibærere i transportsektoren, og i dag går biler, busser og ferjer på batteri-, gass- og hybridteknologi. Nye typer energibærere har andre brann- og eksplosjonsegenskaper enn tradisjonelt drivstoff, og kan gi utfordringer i forbindelse med brannutvikling, redning og slokking.

Norge er blant de landene i verden som har flest veitunneler. Undersjøiske veitunneler og tunneler med høy stigningsgrad er overrepresentert i statistikken over branner og branntilløp i kjøretøy. Ved brann i tunnel er temperaturen raskt stigende opp til svært høye temperaturer, og risiko for strukturkollaps, fallende elementer og røykutvikling gir store utfordringer ved evakuering og for slokkeinnsatsen til brann- og redningstjenesten.

Vi har lang erfaring med testing av slokkesystemer og isolasjonsprodukter i tunnel. I Runehamar-tunnelen ved Åndalsnes har vi blant annet testet fullskala branner opp til 200 MW og væskedamsbranner på 100 m².