Maritim sektor

Brann utgjør en vesentlig trussel i maritim sektor, og det stilles særskilte krav til dokumentasjon og godkjenninger med hensyn til brannsikkerhet. 
Om bord i et fartøy må en kunne håndtere og begrense en brann uten å miste flyteevne og manøvreringsmuligheter. Ekstern innsats kan en ikke regne med, så fartøyene må være selvhjulpne. Brannkatastrofer på skip, som Scandinavian Star-ulykken i 1990, har avdekket mangler ved benyttede tiltak, og vi har vært en vesentlig bidragsyter til å bedre kravene til maritim brannsikring.

Vi har bidratt aktivt i utviklingen og dokumentasjonen av aktive slokkesystemer med vanntåke til bruk om bord i skip, både i publikumsområder og i maskinrom. Vi utfører branntesting av materialer, konstruksjonselementer og slokkesystemer til maritime anvendelser.