Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
21. nov 23
Opptak av høst-webinar
13. nov 23
RISE Fire Research høst-webinar
18. okt 23
Ny rapport: Veileder silobrann, 13 tiltak og 4 advarsler.
5. sep 23
FRIC er sikret videre drift
22. jun 23
Ny rapport: Rømning ved brann i litium-ion batteri i elsparkesykkel

Opptak av høst-webinar

RISE Fire Research sitt høst-webinar ble arrangert 17 november, kl 9-11. På webinaret ble nye forskningsfunn presentert innen blant annet: batteribrann og rømningsveier, brannfarlig julepynt, dødsbranner i Norge, samt brannsikkerhet ved oppføring eller rehabilitering av bygg. Forskningen er finansiert av Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Det var over 170 deltakere som fulgte hele webinaret, og vi fikk inn flere titalls spørsmål fra publikum. Tusen takk til alle som deltok! Har du tilbakemeldinger på webinaret, send gjerne disse til: rune.savik@risefr.no

Opptak fra webinaret for nedlastning: https://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Ari%3Adiva-67880

Opptak fra webinaret på YouTube: https://youtu.be/f76ZNLNAtpM?feature=shared

 

Viktige tidspunkt i videofila:

00:00:00 Velkommen – Nina Kristine Reitan, adm.dir. RISE Fire Research

00:02:57 Kunnskapsbehov innen brannfaget – Johan Marius Ly, avd.dir. Brann og redning, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

00:05:37 Kort info om semi-automatiske parkeringsanlegg (publisert rapport) – Nina Kristine Reitan

00:06:45 Kort info om veileder om silobrann (publisert rapport) – Nina Kristine Reitan

00:07:42 Kort info om feiing av ildsteder (pågående prosjekt) – Nina Kristine Reitan

00:09:07 Rømning ved brann i litium-ion batteri i elsparkesykkel (publisert rapport) - Janne Siren Fjærestad og Ragni Fjellgaard Mikalsen

00:39:39 Brann til jul (pågående prosjekt)– Ellen Synnøve Skilbred

01:04:42 Brannsikkerhet ved oppføring og rehabilitering av bygg (pågående prosjekt)– Janne Siren Fjærestad og Christoph Meraner

01:34:55 Analyse av dødsbranner i Norge i perioden 2015-2020 (pågående prosjekt)– Edvard Aamodt

01:58:24 Oppsummering og avslutning – Nina Kristine Reitan

Arkiv