Velkommen til FoU-seminar om brann 28. oktober, kl. 12:00 – ca. 14:30!
 
 
"/>

Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
28. mai 24
To nye rapporter: BRAVENT Storskala branntester
22. mai 24
Brannlaben i Trondheim fyller 90 år
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler
8. mar 24
Branntester for trygg luftfart
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder

FoU-seminar om brann!

Velkommen til FoU-seminar om brann 28. oktober, kl. 12:00 – ca. 14:30!
 
 
Velkommen til digitalt FoU-seminar om brann den 28. oktober. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Direktoratet for byggkvalitet har gleden av å invitere til et digitalt FoU-seminar. Der vil RISE Fire Research presentere pågående forskningsprosjekter og forskningsresultater fra nylig gjennomførte prosjekter. Arrangementet er åpent for alle som er interessert.

Program:
- Velkommen v/ avdelingsdirektør i DSB, Johan Marius Ly og avdelingsdirektør i DIBK, Christine Molland Karlsen
- Presentasjon av nylig gjennomførte prosjekter:
• Brannsikkerhet i naturlig ventilerte parkeringshus v/ Christoph Meraner
• Erfaringer med mobile vanntåkeanlegg installert hos utsatte grupper v/ Edvard Aamodt
• Solcelleinstallasjoner på bygg: Brannspredning og sikkerhet for brann- og redningsvesenet v/ Ragni Fjellgaard Mikalsen og Reidar Stølen
Kort orientering om pågående prosjekter:
• Brann i el-sparkesykkel i lukket rom v/ Janne Siren Fjærestad
• Brannsikkerhet i semiautomatiske parkeringsanlegg v/ Ragni Fjellgaard Mikalsen
• Analyse av dødsbranner i Norge v/ Ragni Fjellgaard Mikalsen
- Avslutning v/ avdelingsdirektør Johan Marius Ly

 

Arkiv