Velkommen til FoU-seminar om brann 28. oktober, kl. 12:00 – ca. 14:30!
 
 
"/>

Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder
5. jan 24
Brenner elbiler mer enn fossilbiler?
20. des 23
Ny rapport: Brannsikkerhet ved oppføring og rehabilitering av bygg
12. des 23
Ny rapport: Brann til jul
21. nov 23
Opptak av høst-webinar

FoU-seminar om brann!

Velkommen til FoU-seminar om brann 28. oktober, kl. 12:00 – ca. 14:30!
 
 
Velkommen til digitalt FoU-seminar om brann den 28. oktober. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Direktoratet for byggkvalitet har gleden av å invitere til et digitalt FoU-seminar. Der vil RISE Fire Research presentere pågående forskningsprosjekter og forskningsresultater fra nylig gjennomførte prosjekter. Arrangementet er åpent for alle som er interessert.

Program:
- Velkommen v/ avdelingsdirektør i DSB, Johan Marius Ly og avdelingsdirektør i DIBK, Christine Molland Karlsen
- Presentasjon av nylig gjennomførte prosjekter:
• Brannsikkerhet i naturlig ventilerte parkeringshus v/ Christoph Meraner
• Erfaringer med mobile vanntåkeanlegg installert hos utsatte grupper v/ Edvard Aamodt
• Solcelleinstallasjoner på bygg: Brannspredning og sikkerhet for brann- og redningsvesenet v/ Ragni Fjellgaard Mikalsen og Reidar Stølen
Kort orientering om pågående prosjekter:
• Brann i el-sparkesykkel i lukket rom v/ Janne Siren Fjærestad
• Brannsikkerhet i semiautomatiske parkeringsanlegg v/ Ragni Fjellgaard Mikalsen
• Analyse av dødsbranner i Norge v/ Ragni Fjellgaard Mikalsen
- Avslutning v/ avdelingsdirektør Johan Marius Ly

 

Arkiv