Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
28. mai 24
To nye rapporter: BRAVENT Storskala branntester
22. mai 24
Brannlaben i Trondheim fyller 90 år
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler
8. mar 24
Branntester for trygg luftfart
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder

Ny rapport: Erfaringer med mobile vanntåkeanlegg installert i boliger

RISE Fire Research har de siste årene gjennomført flere studier på brannsikkerhet for utsatte grupper i samfunnet. Mobile vanntåkeanlegg blir et stadig mer populært teknisk brannsikringstiltak. Dette prosjektet har kartlagt erfaringene norske kommuner har med disse anleggene, og kommer med noen anbefalinger for hvordan arbeidet med mobile vanntåkeanlegg kan bli lettere for kommunene i fremtiden. Rapporten med resultatene fra prosjektet «Erfaringer med mobile vanntåkeanlegg installert i boliger» er nå publisert.
Mobile vanntåkeanlegg kan produsere en vanntåke som kan kjøle ned og begrense en brann på et mindre område i en bolig. Anlegget er utstyrt med følsomme detektorer som kan aktivere anlegget svært tidlig i brannforløpet, og begrense spredning av brannen og i noen tilfeller slokke brannen. Dette gir økt tid for evakuering, noe som kan være spesielt viktig for sårbare personer med risikofaktorer, som nedsatte kognitive eller fysiske funksjonsevner.

Denne studien har hatt som mål å kartlegge erfaringene med mobile vanntåkeanlegg i Norge, med tanke på hvordan kommunene har opplevd arbeidet med anleggene, og om anleggene har blitt aktivert og reddet liv. Dette vil belyse om mobile vanntåkeanlegg er et hensiktsmessig tiltak for sårbare mennesker i samfunnet, og hvilke risikofaktorer som avgjør om tiltaket er hensiktsmessig. 

Studien har omfattet litteraturstudier, spørreundersøkelser og dybdeintervjuer for å kartlegge erfaringene med mobile vanntåkeanlegg i Norge. Resultatene viser at mobile vanntåkeanlegg installert i norske boliger har blitt aktivert i forbindelse med branntilløp, og dermed begrenset eller slokket brannen. Dette har reddet liv i flere tilfeller og redusert skadepotensialet. Det er mange personer som innehar risikofaktorer som gjør at det er hensiktsmessig å installere et mobilt vanntåkeanlegg i boligen deres, men det er også unntak.

Risikofaktorene som indikerer at det er hensiktsmessig å installere mobile vanntåkeanlegg i boliger i Norge er
- Nedsatte kognitive evner
- Nedsatte fysiske funksjonsevner
- Rus- og alkoholproblemer
- Røyking
- Personen bor alene

Det er spesielt hensiktsmessig om flere av risikofaktorene er til stede samtidig. Det ble også vist at mobile vanntåkeanlegg ikke er hensiktsmessig for mobile personer som oppholder seg flere steder i boligen, og derfor ofte er utenfor anleggets dekningsområde. Mobile vanntåkeanlegg frarådes for personer som kan ha potensiale til å sabotere anlegget.

I spørreundersøkelser og intervjuer kom det frem at det er store forskjeller i hvordan norske kommunene arbeider med å tildele, installere, drifte og vedlikeholde mobile vanntåkeanlegg. I store kommuner er det flere som støtter seg på rutiner og formelle arbeidsprosesser for arbeidet. Det er derfor en større andel av de store kommunene som får anleggene ut til personer enn i de små kommunene, hvor arbeidet er mer preget av uformelle rutiner og personlige relasjoner.

Ut fra resultatene i denne studien mener vi følgende punkter bør dekkes av videre arbeid:
- Behov for ny og oppdatert kost-nytte analyse av mobile vanntåkeanlegg.
- Behov for bedre statistisk vurderingsgrunnlag for mobile vanntåkeanlegg.
- Behov for en norsk teststandard for mobile vanntåkeanlegg.
- Behov for tydelige retningslinjer for tildeling, anskaffelse, installasjon, drift og vedlikehold av mobile vanntåkeanlegg

Studien er finansiert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Les hele rapporten her: (pdf)

 

Arkiv