Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
28. mai 24
To nye rapporter: BRAVENT Storskala branntester
22. mai 24
Brannlaben i Trondheim fyller 90 år
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler
8. mar 24
Branntester for trygg luftfart
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder

Gamle dører får ny og bedre brannmotstand

Originale, gamle tredører har stor kulturhistorisk verdi, men hvor brannsikre er de? Murbyen Oslo har vært hos RISE Fire Research og testet. 

Murbyen Oslo er et bygningsvernsenter som blant annet jobber med å bevare på Oslos karakteristiske bygårder i pusset tegl fra siste halvdel av 1800-tallet og frem til rundt 1930. 

Mange av de originale portene og dørene av tre i de typiske 1890-gårdene i Oslo ble ofte vakkert utsmykket med utskjæringer og andre detaljer for å signalisere velstand og god smak. De ble produsert for hånd, og som oftest med materialer og overflatebehandling av god kvalitet, derfor er slike dører og porter svært holdbare.  

Bare i Oslo er det flere titusen slike dører og porter. Murbyen Oslo, Riksantikvaren, og mange av dem som bor i murgårdene, ønsker å bevare dørene, samtidig som de ivaretar brannsikkerheten i boligene. 

Må holde i 30 minutter 

I en eldre bygning kan skillene mellom ulike brannceller, som boenheter, ganger eller trapperom, ha stor betydning for hvor raskt en brann sprer seg. Dører og porter må derfor ha tilstrekkelig brannmotstand.  

Men er det mulig å oppgradere trapperomsdører fra slutten av 1800-tallet slik at de får nok brannmotstand til å stenge skillet mellom to brannceller i minst i 30 minutter? En oppgradert dør ble nylig testet hos oss i RISE Fire Research.  

Et reelt alternativ til utskifting 

– Testen var vellykket! Integriteten besto i 30 min, og når det gjelder isolasjonen, var det kun ett temperaturpunkt som oversteg kriteriet på 180 graders stigning etter 30 min, sier Caroline Lundegaard Hannisdal, daglig leder i Murbyen Oslo. 

Hun og prosjektpartnerne håper denne testen, sammen med andre tester og faglige anbefalinger, vil gjøre det lettere å dokumentere at bevaring og oppgradering er et reelt alternativ til utskifting av trapperomsdører fra slutten av 1800-tallet. 

Riksantikvaren finansierer prosjektet, som eies av Murbyen Oslo. Med i prosjektgruppen er også Byantikvaren i Oslo, Plan- og bygningsetaten og Norsk institutt for kulturminneforskning. 

murbyen-10-lrs

Slik ble døren oppgradert 

Den bevaringsverdige døren som ble testet, var oppgradert med brannglass (EI 30) som ble festet til døra innenfor eksisterende glass, eikeplater innenfor de tynne speilene, ekspanderende lister mot varm røyk og tettelister i anslagene mot kald røyk. Det ble ikke brukt noen form for overflatebehandling i denne testen. 

Økonomisk støtte til bevaring 

– Testen viser at det er mulig å både bevare og oppgradere trapperomsdørene. Vi håper det kan føre til at flere gårdeiere velger bevaring fremfor utskifting. Det er også verdt å merke seg at interesserte gårdeiere kan søke om tilskudd til bevaring og oppgradering av trapperomsdører fra blant annet Byantikvaren i Oslo, opplyser Caroline Lundegaard Hannisdal. 

Ønsker du å vite mer om brannmotstandstester?  

Ta kontakt med prosjektleder i RISE Fire Research Mikael Bergius på mobil (+47) 40 60 19 49, eller epost: mikael.bergius@risefr.no

murbyen-06-lrs


Arkiv