Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
27. jun 24
Innovasjon for bedre bærekraft
25. jun 24
Trebjelker med fingerskjøter!
28. mai 24
To nye rapporter: BRAVENT Storskala branntester
22. mai 24
Brannlaben i Trondheim fyller 90 år
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler

Innovasjon for bedre bærekraft

RISE Fire Research er med som FoU-partner når den tradisjonsrike norske bedriften Hunton Fiber skal utvikle nye og enda mer bærekraftige produkter.  
Hunton Fibers BioBoard-prosjekt er delfinansiert av Norges forskningsråd og skal utvikle nye porøse trefiberplater med lavt klimafotavtrykk og enda bedre branntekniske egenskaper.

RISE Fire Research er sammen med RISE PFI med som FoU-partner og bistår Hunton Fiber i produktutviklingen. Forbedring av de branntekniske egenskapene til trefiberplatene er en av nøkkelinnovasjonene i prosjektet.  

Lavt klimafotavtrykk  

Alle Huntons egenproduserte produkter består hovedsakelig av trefiber fra granflis, som er et biprodukt fra sagbruk lokalisert nær Huntons fabrikker ved Gjøvik. Akkurat som grantrær i skogen lagrer trefiberproduktene karbon.


Sammenlignet med mange andre bygningsmaterialer bidrar de dermed til å redusere utslipp av klimagassen karbondioksid.

Effektiviserer produksjonen  

Gjennom BioBoard-prosjektet vil Hunton Fiber nå utvikle en ny generasjon porøse trefiberplater. Platene skal bestå av resirkulerte råvarer, og vil dermed styrke Hunton Fibers bidrag til sirkulær utnyttelse av naturressurser.   

Et annet medlem av RISE-familien, RISE PFI i Trondheim, er også med som partner i Bioboard-prosjektet. Sammen med Hunton Fiber skal RISE PFI maksimere platenes holdbarhet og finne nye løsninger for utslippsreduksjon og energieffektivisering i produksjonsprosessen.  

FoU med RISE Fire Research  

Ønsker du å vite mer om hva RISE Fire Research kan gjøre for deg som FoU-partner i innovasjons- og produktutviklingsprosjekter?

Ta kontakt med forsker Ragni Fjellgaard Mikalsen på mobil (+47) 99 69 31 21 eller epost: ragni.mikalsen@risefr.no 

 

 

Arkiv