Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
27. jun 24
Innovasjon for bedre bærekraft
25. jun 24
Trebjelker med fingerskjøter!
28. mai 24
To nye rapporter: BRAVENT Storskala branntester
22. mai 24
Brannlaben i Trondheim fyller 90 år
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler

To nye rapporter: BRAVENT Storskala branntester

Bør man bruke det vanlige komfortventilasjonsanlegget til å trekke ut røyk og begrense skader når det oppstår brann i et skolebygg? For å svare på dette er det gjennomført flere storskala branntester. To rapporter som beskriver funnene fra disse testene er nå publisert.
RISE Fire Research har i BRAVENT prosjektet gjennomfør flere storskala branntester for dokumenterer hva som skjer når det brenner i et skolebygg som benytter komfortventilasjonen til trekk-ut strategien. De to nye rapportene beskriver funnen fra disse testene. Del 1 fokuserer på hvordan forskjellige komponenter i ventilasjonssystemet som f.eks. spjeld og filter feiler når de utsettes for varm brannrøyk. Del 2 beskriver konsekvensene disse feilene får for både trykkbalansen i bygget og potensiell røykspredning.

Rapportene er på norsk med engelsk sammendrag. Rapportene kan leses i sin helhet her:

BRAVENT – Storskala branntester (del 1): Brannytelse for ikke-brannklassifiserte ventilasjonskomponenter

BRAVENT – Storskala branntester (del 2): Effekten av ventilasjonsstrategi på røykspredning og trykkontroll i en mock-up skolebygning

Resultatene ble også bli presentert i et åpent webinar 21. mai. Opptak av webinaret finner du sammen med tidligere webinar og rapporter fra BRAVENT her:
https://risefr.no/tjenester/forskning-og-utredning/bravent


BRAVENT er et innovasjonsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd, program SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko, prosjektnummer 321099, og av partnerne. Prosjekteier er Oslobygg KF, og prosjektleder er RISE Fire Research. De øvrige partnerne i prosjektet er SINTEF Community, Bergen Kommune, GK Norge og TROX Auranor.

Arkiv