Ansatte

Her finner du kontaktinformasjon til våre ansatte
Anders Tessem
Tekniker
(+47) 40 01 82 66
Andreas Sæter Bøe
Forsker
(+47) 45 21 19 89
Anne Steen-Hansen
Sjefforsker
(+47) 48 11 01 07
Anne-Britt Hofstad
HR-ansvarlig
(+47) 95 93 77 23
Ann-Inger Ulvang
Prosjektcontroller
(+47) 92 84 36 99
Asbjørn Østnor
Kvalitetsleder
(+47) 95 28 79 01
Bernd Schmid
Avdelingsleder laboratoriedrift
(+47) 90 97 06 25
Christoph Meraner
Forsker
(+47) 41 54 84 19
Dag Olav Snersrud
Ingeniør
(+47) 95 75 98 10
Davood Zeinali
Forsker
(+47) 92 25 35 15
Edvard Aamodt
Forsker
(+47) 95 48 41 72
Ellen Synnøve Skilbred
Forsker
(+47) 90 26 60 99
Erik Westbye Jacobsen
Senioringeniør
(+47) 91 51 43 29
Fred-Are Borgen
Seniortekniker
(+47) 41 60 53 01
Frode Løvik
Seniortekniker
(+47) 40 46 15 59
Frode Wolden
Seniortekniker
(+47) 47 01 50 51
Jan Erik Andersen
Seniortekniker
(+47) 99 50 15 63
Janne Siren Fjærestad
Forsker
(+47) 97 03 54 31
Kemal Sarp Arsava
Seniorforsker
(+47) 92 04 90 49
Kristian Hox
Seniorrådgiver
+47 90739187
Lei Jiang
Forsker
(+47) 41 21 41 06
Max Gribble
Ingeniør
(+47) 94 78 95 49
Mikael Bergius
Ingeniør
(+47) 40 60 19 49
Morten Daffinrud
Ingeniør
(+47) 45 25 05 43
Nina Kristine Reitan
Administrerende direktør
(+47) 95 15 23 49
Ola Rønning
Ingeniør
(+47) 92 61 98 46
Per Arne Hansen
Seniorrådgiver
(+47) 93 09 94 70
Petter Eide
Ingeniør
(+47) 92 21 93 98
Ragni Fjellgaard Mikalsen
Forsker
(+47) 99 69 31 21
Reidar Stølen
Forsker
(+47) 40 24 03 47
Robert Harley Mostad
Senioringeniør
(+47) 92 02 55 89
Robert Olofsson
Gruppeleder - Testing & inspeksjon
(+47) 45 20 56 94
Rune Sævik
Forretningsutvikler
(+47) 90 63 32 56
Sissel Skjelvik
Konsulent
(+47) 97 14 00 58
Ståle Kvarmesbakk
Seniortekniker
(+47) 95 15 99 19
Terje Berdal
Seniortekniker
(+47) 48 18 11 28
Thomas Sundli
Seniortekniker
(+47) 91 59 70 61
Tian Li
Forskningsleder
(+47) 41 00 13 43
Tove Beathe Olstad Nymann
Økonomisjef
(+47) 99 16 98 13
Trond Wingdahl
Ingeniør
(+47) 99 71 65 10