Ansatte

Her finner du kontaktinformasjon til våre ansatte
Anders Lillegraven
Tekniker
(+47) 93 68 28 93
Andreas Sæter Bøe
Sivilingeniør
(+47) 45 21 19 89
Anne Steen-Hansen
Sjefforsker
(+47) 48 11 01 07
Are Wendelborg Brandt
Forsker
(+47) 93 03 43 29
Asbjørn Østnor
Kvalitetsleder
(+47) 95 28 79 01
Birger Rønning
Ingeniør
(+47) 91 18 61 39
Christian Sesseng
Forskningsleder
(+47) 98 41 03 25
Christoph Meraner
Forsker
+47 41 54 84 19
Edvard Aamodt
M.Sc
+47 95484172
Erik Westbye Jacobsen
Ingeniør
(+47) 91 51 43 29
Espen Daaland Wormdahl
Avdelingssjef
(+47) 40 04 19 87
Frode Løvik
Seniortekniker
(+47) 40 46 15 59
Karolina Storesund
Seniorforsker
(+47) 48 99 71 66
Magnus Rishaug
Ingeniør
(+47) 92 47 96 66
Morten Daffinrud
Ingeniør
(+47) 45 25 05 43
Nina Kristine Reitan
Administrerende direktør
(+47) 95 15 23 49
Ola Rønning
Ingeniør
(+47) 92 61 98 46
Per Arne Hansen
Seniorrådgiver
(+47) 93 09 94 70
Ragnar Andersen
Seniortekniker
92668723
Ragni Fjellgaard Mikalsen
Forsker
(+47) 99 69 31 21
Reidar Stølen
Forsker
(+47) 40 24 03 47
Roar Dybvik
Miljøarbeider
(+47) 90 83 50 97
Robert Harley Mostad
Ingeniør, IKT-ansvarlig
(+47) 92 02 55 89
Robert Olofsson
Ingeniør
(+47) 45 20 56 94
Sissel Skjelvik
Konsulent
(+47) 97 14 00 58
Ståle Kvarmesbakk
Seniortekniker
(+47) 95 15 99 19
Thomas Sundli
Tekniker
(+47) 91 59 70 61
Tove Beathe Olstad Nymann
Økonomisjef
+4799169813
Trond Wingdahl
Ingeniør
+4799716510
Vidar Olsen
Seniortekniker
(+47) 41 24 18 56