Ansatte

Her finner du kontaktinformasjon til våre ansatte
Anders Lillegraven
Tekniker
(+47) 93 68 28 93
Andreas Sæter Bøe
Sivilingeniør
(+47) 45 21 19 89
Anne Steen-Hansen
Sjefforsker
(+47) 48 11 01 07
Are Wendelborg Brandt
Forsker
(+47) 93 03 43 29
Asbjørn Østnor
Kvalitetsleder
(+47) 95 28 79 01
Birger Rønning
Ingeniør
(+47) 91 18 61 39
Christian Sesseng
Seniorforsker
(+47) 98 41 03 25
Erik Westbye Jacobsen
Ingeniør
(+47) 91 51 43 29
Espen Daaland Wormdahl
Avdelingssjef, M.Sc.
(+47) 40 04 19 87
Frode Løvik
Seniortekniker
(+47) 40 46 15 59
Jan Paul Stensaas
Seniorforsker
(+47) 93 00 18 57
Karin Glansberg
Sivilingeniør
(+47) 41 38 91 80
Karolina Storesund
Seniorforsker
(+47) 48 99 71 66
Knut Herman Øverås
Controller
(+47) 93 05 11 25
Magnus Rishaug
Ingeniør
(+47) 92 47 96 66
Morten Daffinrud
Ingeniør
(+47) 45 25 05 43
Nina Kristine Reitan
Forskningsleder
(+47) 95 15 23 49
Ola Rønning
Ingeniør
(+47) 92 61 98 46
Paul Halle Zahl-Pedersen
Administrerende direktør
(+47) 93 00 54 46
Per Arne Hansen
Seniorrådgiver
(+47) 93 09 94 70
Ragnar Andersen
Seniortekniker
92668723
Ragnar Wighus
Sjefforsker
(+47) 93 08 04 37
Ragni Fjellgaard Mikalsen
Forsker
(+47) 99 69 31 21
Reidar Stølen
Forsker
(+47) 40 24 03 47
Roar Dybvik
Miljøarbeider
(+47) 90 83 50 97
Robert Harley Mostad
Ingeniør, IKT-ansvarlig
(+47) 92 02 55 89
Robert Olofsson
Ingeniør
(+47) 45 20 56 94
Sissel Skjelvik
Seniorsekretær
(+47) 97 14 00 58
Ståle Kvarmesbakk
Seniortekniker
(+47) 95 15 99 19
Thomas Sundli
Tekniker
(+47) 91 59 70 61
Trond Wingdahl
Ingeniør
+4799716510
Vidar Olsen
Seniortekniker
(+47) 41 24 18 56