Jobb hos oss

Vi søker stadig etter dyktige medarbeidere, og oppfordrer potensielle kandidater til å sende inn en åpen søknad.

Konkrete stillingsutlysninger blir fortløpende lagt ut på finn.no (sjekk nå).

Rise Fire Research har en visjon om å være et ledende kunnskapssenter innen brannteknologi og en foretrukket forsknings- og innovasjonspartner.

Vi tror at vi best vil nå våre mål et selskap som er mangfoldig, og hvor mennesker er likestilte på tvers av kjønn og kultur.

I selskapet vårt er vi dedikert for å skape et innbydende og inkluderende miljø som verdsetter alle. Vi mener også at likestilling ikke bare handler om kjønn, men også om å behandle alle med respekt og verdighet, uavhengig av etnisitet, seksuell legning, religion, alder eller funksjonshemming. Vi har nulltoleranse for trakassering og mobbing av alle slag på arbeidsplassen. Vi mener at alle fortjener å føle seg trygge og verdsatt på jobben. Vi er forpliktet til å gjøre likestilling til en prioritet i alle våre beslutninger og handlinger.
Våre verdier er tillit, samarbeid, nysgjerrighet og verdiskaping, og vi strever etter å oppnå respekt, omsorg og toleranse gjennom våre verdier for å sikre likeverd for alle.

Du kan lese mer om hvordan vi driver likestilling her: Gender Equality Plan | RISE