Fasade

Vi tilbyr branntesting av fasader i henhold til etablerte prøvingsmetoder samt ad hoc-forsøk (spesialtilpassede forsøk).

Kontakt oss for tilbud og veiledning.

SP Fire 105

SP Fire 105 er en fullskala prøvingsmetode som hovedsakelig brukes i det nordiske markedet. SP Fire 105 evaluerer brannegenskapene til et fasadesystem angående fallende deler, temperatur og stråling mot etasjen over brennrommet når det utsettes for brann fra en simulert rombrann med flammer som kommer ut gjennom en vindusåpning.

Fasadesystemet som skal prøves monteres enten direkte mot en stålramme eller på en vegg av gassbetongblokker, avhengig av hvordan fasaden er utformet. Dimensjonene på fasaden/prøven er 4 meter × 6 meter (B × H) med to fiktive vindusåpninger som representerer to etasjer over brannrommet.

Brannspredning (flammespredning) og hvordan fasadesystemet oppfører seg kan studeres.

NS 3912 Vedlegg B

NS 3912 er norsk standard (NS) og Tillegg B beskriver en fullskala prøvingsmetode for å dokumentere ytelsen til passive og/eller aktive tiltak for å beskytte brennbare vegger mot utvendig brann. Den omfatter brennbar kledning og faste brannslokkeanlegg. Gjennombrenningstiden og skadeomfanget måles, og evnen til å slukke eller kontrollere brannen blir observert. Prøvingsmetoden benytter simulerte utvendige brannkilder, ikke rombranner som bryter ut innenfra.

Spesialtilpassede (ad hoc) fasadeforsøk

Hvis du ønsker å prøve et fasadesystem eller et produkt for en fasade som ikke er beskrevet eller egnet for noen standard, kan et ad hoc-testoppsett være løsningen. Vi kan tilby å diskutere og designe et testoppsett som passer dine behov. Dette kan være ved å designe noe helt fra bunnen av eller bruke allerede kjente oppsett og blande disse med spesifiserte behov.

Ny EU-standard fasadetest

Den Europeiske standardiseringskomiteen (CEN) og The European Organisation for Technical Assessment (EOTA) arbeider for å få på plass et felles, harmonisert system for branntesting og klassifisering av fasader. EU-kommisjonen har derfor opprettet et prosjekt som har som mål å legge fram et forslag som kan aksepteres av alle EUs medlemsland.

RISE Fire Research er med i dette prosjektet og tilbyr tester i samsvar med det foreliggende forslaget (Draft EU-test). Les mer om denne testen her.