Jetbrann

Test av brannmotstand ved antent lekkasje av trykksatt brennbar væske eller gass
Jetbrann representerer en stor brannrisiko ved installasjoner med trykksatte hydrokarboner. Jetbrann kan variere med hensyn til flammestørrelse, varmefluks og gasstrømmens hastighet. Viktige faktorer er type og egenskaper til brensel, trykk og mengde, geometrien til bruddet og omgivelsene. Forskjellig geometri på konstruksjonene kan også være en viktig parameter med hensyn til motstanden til passiv brannbeskyttelse som utsettes for jetbrann. I innelukkede eller delvis innelukkede områder kan selv en relativt liten lekkasje gi svært høye varmeflukser i en brann.

Vi har lang erfaring fra jetbranntesting, og har vært involvert i utviklingen av flere testmetoder som brukes av industrien og myndigheter i dag.

Vi tilbyr enkelttester og tilrettelagte testserier i henhold til oppdragsgivers behov og ønsker. Testserier kan bestå av flere jetbranner, eller jetbrann i kombinasjon med branner av variable varmefluksnivåer (for eksempel tester som følger HC-kurven). Jetbrann kan utføres med varmefluks opp til 350-400 kW/m².


Vi tilbyr følgende jetbrann-tester og relaterte tester:

Standard jetbrann
Målet med en standard jetbranntest er å bestemme den passive brannbeskyttelsens motstandsevne mot jetbrann. Testen gir en indikasjon på egenskapene til den passive brannbeskyttelsen ved en jetbrann. Teststandardene ISO 22899-1 og OTI 95634 gjelder begge for:

- Rør
- Paneler
- Konstruksjonsstål
- Rør- og kabelgjennomføringer

Utvidede jetbranner
Våre ovner for utvidet jetbrann brukes når standard jetbrann ikke er tilstrekkelig:  

  • høyere temperaturer (1300 °C-1400 °C) 
  • høyere varmefluks (350 kW/m²)
  • større prøvestykker (Ø ~1 m) 

HC - Jetbrann kombinasjonstester
Brukes til sertifiseringer opp mot ulike spesifikasjoner, med mulighet for å interpolere mellom tester. Dette gir mulighet for å teste variasjoner i den passive brannbeskyttelsen på flere prøvestykker i én HC-test i ovn, og deretter sammenligne dette med et utvalg av variasjoner som er eksponert for jetbrann-test. 

HC-brann (poolbrann) Jetbrann Jetbrann-tillegg

Sekvensiell test med en kombinasjon av ulike varmeflukser i én og samme test
Den utvidede jetbrann-ovnen kan brukes til å simulere eksponeringen i en ovn for HC-brann. Dette gir oss mulighet til å gjennomføre en kombinasjon av jetbrann direkte etterfulgt av en brann som likner en standard HC-brann, i én og samme test. For eksempel:

350 kW/m² jetbrann i 15 minutter + 2 timer med poolbrann.

Trykksatte rør, ventiler og endestykker
Vi tester trykksatte rør, ventiler og endestykker etter blant annet API-standarder.

Mini_jetfire