Komfyrvakter

Vi tilbyr testing av utstyr for å forebygge brann på komfyr
Vi har etablert et testoppsett for testing av komfyrvakter i henhold til NEK EN 50615:2015 "Particular requirements for devices for fire prevention and suppression for electric hobs (cooktops)".

Oppsettet gir muligheter til å teste komfyrvakten for platetopper med inntil 6 kokesoner. Det er også mulig å tilpasse oppsettet for test av komfyrvakter som er integrert i avtrekksvifter.