Konstruksjoners brannmotstand

Vi utfører prøving av brannmotstand på bygningsdeler og konstruksjoner med moderne utstyr som er bygd i henhold til internasjonale spesifikasjoner.

 

Vi tilbyr: 

  • Prøving av landbaserte konstruksjoner og bygningsdeler i horisontal- og vertikalovn for å verifisere brannmotstand etter nasjonale- og internasjonale standarder.
  • Prøving av skip/offshore konstruksjoner og tilhørende konstruksjonsdeler i horisontal- og vertikalovn for å verifisere brannmotstand etter internasjonale standarder.
  • Prøving av materialer med passiv brannbeskyttelse som utsettes for jetbrann.
  • Prøving av konstruksjoner og konstruksjonsdeler i pilotovn (liten skala), for verifisering og/eller produktutvikling.
  • Branntekniske vurderinger og uttalelser på bakgrunn av standardisert prøving og brannteknisk erfaring.
       

Våre ovner er fleksible og kan brukes til å eksponere lette, brennbare konstruksjoner så vel som ubrennbare konstruksjoner med høy varmekapasitet. Ovnene kontrolleres i henhold til ulike varmeregimer; standard tid-temperaturkurver og ikke-standard brannkurver.