Konstruksjoners brannmotstand

Vi utfører prøving av brannmotstand på bygningsdeler og konstruksjoner med moderne utstyr som er bygd i henhold til internasjonale spesifikasjoner.

 

Vi tilbyr:

 • Prøving av landbaserte konstruksjoner og bygningsdeler i horisontal- og vertikalovn for å verifisere brannmotstand etter nasjonale- og internasjonale standarder, eksempelvis:
  • EN 1363-1 og EN 1363-2
  • EN 1364-1 og EN 1364-2
  • EN 1365-1 og EN 1365-2
  • EN 1366-3 og EN 1366-4
  • EN 1634-1
  • EN 14135
 • Prøving av skip/offshore konstruksjoner og tilhørende konstruksjonsdeler i horisontal- og vertikalovn for å verifisere brannmotstand etter internasjonale standarder, eksempelvis:
  • IMO 2020 FTP Code Part 3
 • Prøving av brannsikre skap (safer) i henhold til NT Fire 017.
 • Prøving av materialer med passiv brannbeskyttelse som utsettes for jetbrann, eksempelvis i henhold til:
  • ISO 22899-1
 • Prøving av konstruksjoner og konstruksjonsdeler i pilotovn (liten/medium skala), for verifisering og/eller produktutvikling.
 • Branntekniske vurderinger og uttalelser på bakgrunn av standardisert prøving og brannteknisk erfaring.
 • Live-strømming av montering av prøvestykker og testgjennomføring, for å redusere kundens reisebehov.
     

Våre ovner er fleksible og kan brukes til å eksponere lette, brennbare konstruksjoner så vel som ubrennbare konstruksjoner med høy varmekapasitet. Ovnene kontrolleres i henhold til ulike varmeregimer; standard tid-temperaturkurver og ikke-standard brannkurver.