Kryogenisk påkjenning

Test av isolasjonsmaterialer mot kryogenisk utslipp

Ved et kryogenisk utslipp kan de lave temperaturene som oppstår forårsake skader på strukturer, instrumenter og utstyr. Isolasjonsmaterialer og konstruksjoner kan bli degradert ved slik eksponering. Vi tilbyr, som det første laboratoriet i verden, testing av slike materialer etter ISO 20088-1:2016 “Determination of the resistance to cryogenic spillage of insulation materials - Part 1: Liquid phase” og ISO 20088-3:2018 "Determination of the resistance to cryogenic spillage of insulation materials - Part 3: Jet release".

Ved et kryogenisk utslipp, av f. eks. flytende naturgass (LNG), vil utslippet også utgjøre en ekstra brann- og eksplosjonsfare. Noen beskyttelsessystemer vil derfor kunne eksponeres både for kryogenisk utslipp og jetbrann. Vi kan i denne sammenheng tilby spesialtilpassede tester for å dokumentere materialers motstandsdyktighet mot både kryogenisk nedkjøling og påfølgende brannscenario.