Materialer

Testing av materialers egenskaper ved brannpåvirkning i henhold til norske, nordiske og internasjonale standarder og metoder.

Vi tilbyr:

  • Standardisert testing. Testrapporter kan benyttes som dokumentasjon for brannklassifisering og godkjenning av materialer til bruk i bygninger (f.eks.EN 13501-1), ombord i skip (f.eks. MED-sertifikat) og på offshore installasjoner.
  • Vurdering av testmetoder og evaluering av kriterier.
  • Ad hoc branntesting av produkter for dokumentasjon av branntekniske egenskaper til bruk i risikoanalyser.