Materialer

Testing av materialers egenskaper ved brannpåvirkning i henhold til norske, nordiske og internasjonale standarder og metoder.

Vi tilbyr:

 • Standardisert testing og bruk av testmetoder for FoU arbeid: 
  - Cone calorimeter, heat release rate & smoke production  (ISO 5660)
  - Spread of flame (IMO Part 5/ ISO 5658)
  - Smoke and toxicity (IMO Part 2/ ISO 5659)
  - Test method 2 for external fire exposure to roofs (CEN/TS 1187)
  - Small flame ignitability (NS-EN ISO 11925)
  - Room corner test with heat release rate (ISO 9705)
  - Andre metoder inkl. møbler og livbåtlaminat
 • Testrapporter kan benyttes som dokumentasjon for brannklassifisering og godkjenning av materialer til bruk i bygninger (f.eks.EN 13501-1), ombord i skip (f.eks. MED-sertifikat) og på offshore installasjoner.
 • Vurdering av testmetoder og evaluering av kriterier.
 • Ad hoc branntesting av produkter for dokumentasjon av branntekniske egenskaper til bruk i risikoanalyser.
 • Eksperimenter med materialers egenskaper ved brannpåvirkning som en del av forskningsprosjekter.