Slokkesystemer

Standardisert testing av vann- og gassbaserte slokkeanlegg

Vi utfører standardisert testing av slokkesystemer som vanntåkeanlegg og sprinkleranlegg for bruk i bygninger, ombord på skip eller på offshoreinstallasjoner.

Slike tester gjennomføres i forsøkshallen vår, som er en av verdens største. I forsøkshallen har vi mulighet til å kontrollere både vind- og temperaturforhold slik at vi kan kjøre et bredt spekter av standardiserte tester og utviklingsforsøk.

 Av standardiserte slokketester er vi akkreditert for følgende:

  • IMO Res. MSC. 265 (84) Fire test procedures for water mist systems in accommodation, public spaces and service areas on passenger ships.
  • IMO MSC/Circ. 1387 Test method for fixed water-based local application fire-fighting systems.
  • IMO MSC/Circ. 1165 Test method for fire testing equivalent water-based fire-extinguishing systems for machinery spaces of category A and cargo pump-rooms.

Trenger dere hjelp med å få godkjent et slokkesystem, vil vi være behjelpelige med å legge opp et testprogram. Vi har lang erfaring med slike tester, og vi kan derfor tilby våre kunder den trygghet og kompetanse de ønsker når viktige utviklingsprosjekter og klassifiseringstester skal gjennomføres.