Slokkesystemer

Standardisert testing av vann- og gassbaserte slokkeanlegg

Vi utfører standardisert testing og vurdering av slokkesystemer som vanntåkeanlegg, skumsystemer, gassystemer og sprinkleranlegg for bruk i bygninger, ombord på skip eller på offshoreinstallasjoner.

Tester gjennomføres i ofte i forsøkshallen vår, som er en av verdens største. I forsøkshallen har vi mulighet til å kontrollere både vind- og temperaturforhold slik at vi kan kjøre et bredt spekter av standardiserte tester og utviklingsforsøk.

 Alle tester kan gjennomføres i henhold til ISO 17025, men av de standardiserte slokkemetodene er følgende metoder nevnt spesifikt i akkrediteringen:

  • EN 14972 Faste brannslukkesystemer - Vanntåkesystemer
  • IMO Res. MSC. 265 (84) Fire test procedures for water mist systems in accommodation, public spaces and service areas on passenger ships.
  • IMO MSC/Circ. 1165 Test method for fire testing equivalent water-based fire-extinguishing systems for machinery spaces of category A and cargo pump-rooms.
  • IMO MSC/Circ. 1387 Test method for fixed water-based local application fire-fighting systems.
  • IMO MSC.1/Circ. 1430 Test method for fixed water-based fire-fighting systems for RO-RO spaces and special category spaces.

Trenger dere hjelp med å få gjennomført slukketester, vil vi være behjelpelige med å legge opp et testprogram. Vi har lang erfaring med slike tester, og vi kan derfor tilby våre kunder den trygghet og kompetanse de ønsker når viktige utviklingsprosjekter og klassifiseringstester skal gjennomføres.

Dersom det foreligger testrapporter som dokumenterer slokkesystemets effektivitet kan vi, basert på disse, gjøre vurderinger om hvorvidt systemet er egnet også for andre bruksområder.