Bioboard

Innovasjonsprosjekt for Hunton Fiber AS
Hunton Fibers BioBoard-prosjekt er delfinansiert av Norges forskningsråd og skal utvikle nye porøse trefiberplater med lavt klimafotavtrykk og enda bedre branntekniske egenskaper.

RISE Fire Research er sammen med RISE PFI med som FoU-partner og bistår Hunton Fiber i produktutviklingen. Forbedring av de branntekniske egenskapene til trefiberplatene er en av nøkkelinnovasjonene i prosjektet.  

Lavt klimafotavtrykk
Alle Huntons egenproduserte produkter består hovedsakelig av trefiber fra granflis, som er et biprodukt fra sagbruk lokalisert nær Huntons fabrikker ved Gjøvik. Akkurat som grantrær i skogen lagrer trefiberproduktene karbon. Sammenlignet med mange andre bygningsmaterialer bidrar de dermed til å redusere utslipp av klimagassen karbondioksid.  

Effektiviserer produksjonen 
Gjennom BioBoard-prosjektet vil Hunton Fiber nå utvikle en ny generasjon porøse trefiberplater. Platene skal bestå av resirkulerte råvarer, og vil dermed styrke Hunton Fibers bidrag til sirkulær utnyttelse av naturressurser.   

Et annet medlem av RISE-familien, RISE PFI i Trondheim, er også med som partner i Bioboard-prosjektet. Sammen med Hunton Fiber skal RISE PFI maksimere platenes holdbarhet og finne nye løsninger for utslippsreduksjon og energieffektivisering i produksjonsprosessen.