NFSNergy

Nordic Fire and Safety Network on Energy

Nordic Fire and Safety Network on Energy (NFSNergy) er et konsortium bestående av nordiske universiteter og forskningsinstitutter som arbeider med risiko og brannsikkerhet. Nettverket er ledet av Danmarks Tekniske Universitet, og er et samarbeid mellom partnerne i konsortiet, inkludert RISE Fire Research.

NFSN er en nordisk plattform som tar sikte på å være et møtepunkt for fagfolk fra industri, kommuner (inkludert brannvesenet og andre fagfolk fra lokale myndigheter), forskningsinstitutter og universiteter. Fokus er sikkerhet i bygninger og infrastruktur knyttet til energi.

Opprinnelsen til nettverket er konferanse-serien Nordic Fire and Safety Days, som arrangeres annenhvert år i Øresundsregionen. Suksessen derfra har blitt brukt som modell for å utvide samarbeidet til et bredere nettverk, NFSNergy.

I tillegg til å organisere Nordic Fire and Safety Days, vil nettverket organisere utveksling av doktorgradsstudenter og forskere. Videre vil NFSNergy drive sommerskoler, webinarer og undervisning for fagpersoner, samt støtte forskningssamarbeid. Prosjektet vil samle tverrfaglige team som jobber med viktige energirelaterte tiltak som fremmer:
- Brannsikkerheten ved nye bioenergisystemer,
- Energilagringssystemer i grønne bygninger,
- Forbedret digitalisering gjennom bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i byggenæringen og
- Brannsikkerheten til nye energibærere i grønne transportsystemer.

NFSNergy ble finansiert i 2020 som en del av programmet «Nordic or Nordic-Baltic PhD and Researcher Mobility Programme», som er under Nordic Energy Research.

Mer info: https://www.nfsn.dk/

nfsn-logo