SafeBESS

Teknologi- og bygningsdesign for sikker bruk av batterier som energilagringssystem
Med dagens energisituasjon og høye strømpriser samt økende behov for fornybare energikilder som vind og sol, er det en økende etterspørsel og interesse for energilagringsløsninger. 

Energilagring kan også bidra til å redusere effekttopper i nettet ved at energien lagres i perioder med lavt forbruk for så å benyttes i perioder når forbruket er høyt. 

De siste årene har Li-ionebatteri (LiB) overtatt en større og større markedsandel innen dette området. Men LiB fører også til bekymringer knyttet til brann- og eksplosjonsfare. Selv om risikoen for at et LiB starter å brenne er lav, kan konsekvensene være fatale. Og per nå kan vi altfor lite om både risiko og konsekvenser ved slike branner. Det er derfor et stort behov for å øke kunnskapen knyttet til implementering av store batteripakker i bygg. 

I prosjektet SafeBESS er planen å tette dette kunnskapsgapet ved å gjøre et dypdykk i materien rundt batteribranner, hvordan de bør håndteres og hvordan de trygt kan installeres i både store og små bygg. Blant annet skal det gjennomføres branneksperimenter med enkeltbatterier og mindre moduler og måle varmeutvikling, temperaturer og gassutvikling fra disse brannene.

Gjennom numeriske simuleringer basert på disse dataene, kan vi også trekke ut informasjon om hvordan en slik brann vil utarte seg for et stort batterisystem uten å måtte gjennomføre kostbare og farlige eksperimenter. Det planlegges også testing av bygningsmaterialer for å finne styrker og svakheter ved dagens byggematerialer og hvordan disse håndterer en batteribrann. 

All informasjonen og dataen som samles gjennomprosjektet vil danne grunnlag for nye retningslinjer og anbefalinger for hvordan store batteripakker trygt kan installeres i bygg. Denne informasjonen kan også bidra til at nye regler og lover rundt håndtering og installasjon av batteripakker i bygg.

Partnere i prosjektet:
SINTEF Energi, SINTEF Community, RISE Fire Research, NTNU, Rambøll, DSB, ECO STOR, Siemens Energy, Prevent Systems, Fire Eater, Danfoss, Oslobygg, Equinor, If Skadeforsikring, Fremtind Forsikring, Aneo Build og Forsvarsbygg.

SafeBESS er et kompetanse- og samarbeidsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd, program ENERGIX – Stort program energi, prosjektnummer 336592 og av partnerne. Prosjektperioden er 2023-2026.