SH2IFT-2

Trygg håndtering og implementering av hydrogen som drivstoff. 

I det første SH2IFT-prosjektet om trygg håndtering og bruk av hydrogen ble det identifisert flere områder for videre forskning. Dette motiverte til dannelsen av SH2IFT-2, som har som mål å utvikle ny kunnskap innen disse områdene og øke kompetansen som trengs for at samfunnet skal kunne ta i bruk hydrogen som energibærer i stor skala. 

Prosjektet skal undersøke følgende: 

  • Bruk av ventilasjon for å hindre dannelsen av eksplosive hydrogenkonsentrasjoner og giftige ammoniakkonsentrasjoner i lukkede områder. 
  • Skadepotensialet til hydrogenbranner som antennes fra en kilde med hydrogen under høyt trykk. 
  • Hvordan hydrogen-jetbranner påvirker eksponert utstyr og passiv brannbeskyttelse (PFP-produkter).
  • Forskjeller mellom hydrogenbranner og hydrokarbonbranner.  
  • Hvordan metall og hydrogen-interaksjoner fører til nedsatte mekaniske egenskaper for metallet. Dette vil undersøkes for et bestemt bruksområde. 
  • «Strength-of-knowlegde» i risikovurdering, samt overordnet risikobilde for flere energibærere i ulike energisystemer, med mål om å gi vitenskapelig baserte anbefalinger til interessegrupper. 

RISE Fire Research leder arbeidspakken (WP1) om eksperimentelle undersøkelser, og vi er ansvarlige for å utføre jetbrann-eksperimenter med hydrogengass og flytende hydrogen. Disse eksperimentene tar sikte på å evaluere hvordan en hydrogenjetbrann påvirker en testgjenstand med og uten passiv brannbeskyttelse laget for hydrokarbonbrann.

Dette vil gi kunnskap om hvordan passiv brannbeskyttelse kan brukes til infrastruktur nært hydrogenkilder, samt mulige forbedringer. En testfasilitet med store menger hydrogen lagret under høyt trykk bygges for dette formålet.

SH2IFT-2 er finansiert av Norges forskningsråd (NFR), og er et kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP) mellom flere bedrifter og organisasjoner. Prosjektet startet 1. oktober 2021 og skal fortsette til 30. september 2025. For mer informasjon, besøk prosjektets nettside. 
https://sh2ift-2.com/