Forskning & Utredning

RISE Fire Research utfører forskning, utvikling og utredninger innenfor et bredt spekter av brannfaglige problemstillinger, og utfører oppdrag for både offentlige og private oppdragsgivere. 
Vi kan også bistå med kunnskapsbasert brannfaglig rådgivning innenfor mange ulike felter og bransjer, for eksempel i forbindelse med vurdering av brannrisiko og aktuelle forebyggende og beredskapsmessige tiltak, og i forbindelse med produktutvikling.

Vi er godkjent FoU-institusjon, som kan utløse skattefordeler for våre oppdragsgivere. Les mer om SkatteFUNN på Forskningsrådets sider.

Mange av oppdragene vi utfører er konfidensielle og kan ikke publiseres offentlig. Noen eksempler på forskningsprosjekter som er gjennomført for offentlige oppdragsgivere de senere årene, er:

 • Vurdering av brannspredningen i brannen i Lærdal, januar 2014
 • Tåleevne til brannvegger
 • Rømning i brann. Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer
 • Plast i byggevarer og brannsikkerhet
 • Hendelser med brann i elektriske anlegg - Årsaksforhold og tiltak
 • Brannsikkerhet for risikogrupper – en kunnskapsstatus
 • Vurdering av brannvesenet - Kompetanse og opplæring i brannvesenet
 • Vurdering av brannvesenet – Kvaliteten av brannvesenets forebyggende arbeid
 • Brannsikkerhet og helse- og miljøeffekter i forbindelse med stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler
 • Brannrisiko knyttet til elektriske kabler. Branntekniske egenskaper og ytelser for kabler, ledningssystemer og kapslinger
 • Brannsikkerhetsnivået i sykehjem og pleieinstitusjoner for eldre
 • Brann til middag? Undersøkelse av sikringstiltak mot branner på komfyr