Brannutredning

Branner bør utredes for å fastslå brannårsak, og for å ta lærdom og hindre at det skjer igjen

RISE Fire Research tilbyr uavhengig utredning og analyser av branner på forespørsel fra politi, forsikringsselskap, rettsvesen, myndigheter, advokater, bedrifter og organisasjoner.

Hva er en brannutredning?

En brannutredning er en metodisk prosess der vi kartlegger og analyserer hendelsesforløpet. Vi undersøker mulige årsaker, brannutviklingen og faktorer som kan ha påvirket brannen.

I noen krevende saker kan det være nødvendig å gjennomføre tester av involverte materialer og objekter  for å utrede brannen. RISE Fire Research har kompetanse og infrastruktur for å kunne gjøre dette. 

Vi kan også gjøre spesialdesignete brannforsøk (modellforsøk) i stor og liten skala.

Vi kan dessuten analysere beredskap, samt tekniske og organisatoriske tiltak med mål om å forebygge fremtidige branner.

Hvem utfører en brannutredning?

I RISE Fire Research har vi et faglag for brannutredning som samarbeider om å kvalitetssikre utredningsprosjektene, og om faglig kompetanseoppbygging og erfaringsutveksling.

Brannutredningsgruppa ved RISE Fire Research består av forskere med dyp og bred kompetanse på brann, samt testingeniører og teknikere med lang praktisk erfaring. 

Trenger du bistand i en brannutredning?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. Politi, domstoler og næringsliv har høy grad av tillit til RISE Fire Research og legger stor vekt på våre vurderinger.