Numerisk modellering

cfd
CFD-simuleringer (Computational Fluid Dynamics) er et kraftig verktøy for å løse ligninger som beskriver fluidstrømmer, varme og kjemiske reaksjoner. CFD-simuleringer kan avdekke mange forhold knyttet til en brann, noe som kan være både vanskelig og kostbart å finne ut av ved å gjennomføre branntester. Dette kan være tidsavhengige data for strømningshastigheter, trykk og temperaturer. I tillegg, den digitale modellen av brannstedet som bygges opp gjør at man kan presentere data på en intuitiv måte, for eksempel i form av 3D-animasjoner som visualiserer  røyk- og varmeutvikling. 

Vi bruker CFD-verktøy som for eksempel FDS, OpenFOAM/FireFOAM for å analysere hvordan brann og røyk utvikler og sprer seg under gitte forhold.

Eksempler på hva vi kan tilby er:
  • Scenariobaserte risikoanalyser
  • Granskning
  • Gasspredningsanalyse
  • Utvikling av CFD-modeller