VI KAN TILBY VIDEOSTRØMMING AV TESTER!
Forskning og utredning
Branntesting
Granskning og evaluering
Produktdokumentasjon 

Bransjer

Våre kunder representerer ulike bransjer og deler av samfunnet hvor brann utgjør en risiko.
Vi tilbyr branntekniske eksperttjenester som forhindrer at brann oppstår, og reduserer konsekvensene dersom uhellet først skulle være ute.
Bolig og byggenæring
Innen disse bransjene stilles det mange ulike krav til både dokumentasjon og testing av produkter samt sammensatte løsninger. 
Maritim sektor
Brann utgjør en vesentlig trussel i maritim sektor, og det stilles særskilte krav til dokumentasjon og godkjenninger med hensyn til brannsikkerhet. 
Infrastruktur og transport
Veitrafikk, jernbane, luft- og sjøfart er områder som representerer mange ulike utfordringer med hensyn til brannsikkerhet. 
Energiforsyning
Store mengder konsentrert energi i ulike former og stabilitet skal transporteres, lagres og leveres. Dette innebærer ofte risikoer knyttet til brann. 
Offshore
Brann på offshoreinstallasjoner representerer en særlig stor risiko, både med hensyn til evakuering, slokking og skader på materiell og miljø. 
Forsikring og justis
I noen tilfeller er det behov for en uavhengig ekspertvurdering for å avgjøre hvordan og hvorfor brannen startet, og hvorfor brannen utviklet seg som den gjorde.
Andre bransjer
Fant du ikke informasjon om vår virksomhet innenfor den bransjen du er interessert i?

Aktuelt

07. februar 2022
Ny rapport: Brann i holrom bak royaloljebehandla kledning av furu
15. november 2021
Nytt prosjekt: Skogbrann
21. september 2021
Ny rapport: Effektiv, skånsom og miljøvennlig slokking av brann i mindre bygningsenheter
09. juli 2021
Nye prosjekter: Hydrogen og Ammoniakk
02. juli 2021
Ny rapport: Vurdering av branntekniske egenskaper til fasadekledning av tre
25. juni 2021
Ny rapport: Avgassing fra litium-ion batterier i hjemmet