Forskning og utredning

Vi utfører forskning, utvikling og utredninger innenfor et bredt spekter av brannfaglige problemstillinger, og utfører oppdrag for både offentlige og private oppdragsgivere. 

RISE Fire Research er godkjent forskningsinstitusjon av Norges forskningsråd. Vi leder og deltar i en rekke forsknings- og innovasjonsprosjekter finansiert av EU, Forskningsrådet og andre. Pågående større prosjekter finner du i listen til venstre. RISE Fire Research er senterleder for FRIC - Fire Research and Innovation Centre. Gjennom en forskningsavtale med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), gjennomfører vi årlig flere forskningsprosjekter der også Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) bidrar med finansiering.

Vi kan også bistå med kunnskapsbasert brannfaglig rådgivning innenfor mange ulike felt og bransjer, for eksempel i forbindelse med vurdering av brannrisiko og aktuelle forebyggende og beredskapsmessige tiltak, og i forbindelse med produktutvikling.

Mange av oppdragene vi utfører er konfidensielle og kan ikke publiseres offentlig. Noen eksempler på åpne forskningsprosjekter som er gjennomført de senere årene er: 

 • BRAVENT – Brann- og røykspredning i ventilasjonskanaler
 • Solcelle- og batteriteknologi og brannsikkerhet
 • Skogbranner og beskyttelse av randsoner mellom natur og bebyggelse
 • Brannsikkerhet og alternative energibærere
 • Brannsikkerhet ved bruk av gassbeholdere i bygg
 • Analyse av dødsbranner i Norge i perioden 2005-2014
 • Slokkemetoder med lite vann
 • Brannsikkerhet i bygg med massivtre
 • IMPROVER - Improved Risk Evaluation and Implementation of Resilience Concepts to Critical Infrastructure
 • Kartlegging av bruk av røykvarslere i boliger
 • Kartlegging av gasskonsentrasjoner, effekt av dødluftsrom og effekt av alternativt deteksjonsprinsipp ved ulmebrann

Våre åpne rapporter finner du her.