Branntesting

Vi tester både etter norske og internasjonale standarder og metoder. Testrapportene kan brukes som grunnlag for dokumentasjon av produkters branntekniske egenskaper, ulike regelverk stiller forskjellige krav til metoder og kriterier.

Tester kan brukes ved produktutvikling og kan skreddersys etter behov.

Vi er akkreditert for gjennomføring av en rekke standarder av Norsk akkreditering. 

Vi er utpekt kontrollorgan og representert i EU-kommisjonens "Fire Sector Group for Notified Bodies" og aktivt medlem i den europeiske gruppen for organisasjoner som utfører branntesting, inspeksjoner og sertifisering, EGOLF.

Som en tjeneste til våre kunder tilbyr vi live streaming av tester, slik at flere insteressenter kan følge testen fra der de er (datamaskin, nettbrett eller smarttelefon) uten å måtte bruke tid og penger på å reise til Trondheim.