Bransjer

Brann utgjør en risiko innen de fleste bransjer. Les mer om hva vi kan tilby innenfor din bransje.
Bolig og byggenæring
Innen disse bransjene stilles det mange ulike krav til både dokumentasjon og testing av produkter samt sammensatte løsninger. 

Maritim sektor
Brann utgjør en vesentlig trussel i maritim sektor, og det stilles særskilte krav til dokumentasjon og godkjenninger med hensyn til brannsikkerhet.

Infrastruktur og transport
Veitrafikk, jernbane, luft- og sjøfart er områder som representerer mange ulike utfordringer med hensyn til brannsikkerhet. 

Energiforsyning
Store mengder konsentrert energi i ulike former og stabilitet skal transporteres, lagres og leveres. Dette innebærer ofte risikoer knyttet til brann. 

Offshore
Brann på offshoreinstallasjoner representerer en særlig stor risiko, både med hensyn til evakuering, slokking og skader på materiell og miljø. 

Forsikring og justis
I noen tilfeller er det behov for en uavhengig ekspertvurdering for å avgjøre hvordan og hvorfor brannen startet, og hvorfor brannen utviklet seg som den gjorde.

Andre bransjer
Fant du ikke informasjon om vår virksomhet innenfor den bransjen du er interessert i?