Tjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innen brann
Forskning og utredning
Vi er engasjert i forskning, utvikling og utredninger innenfor et bredt spekter av brannfaglige problemstillinger, og utfører oppdrag for både offentlige og private oppdragsgivere.

Branntesting
Vi tester både etter norske samt internasjonale standarder og metoder. Testrapportene kan brukes som grunnlag for dokumentasjon av produkters branntekniske egenskaper, ulike regelverk stiller forskjellige krav til metoder og kriterier. 

Granskning og evaluering
Vi kan bistå med uavhengig granskning og analyser av branner på forespørsel fra politi, forsikringsselskap, rettsvesenet, myndigheter, advokater og private bedrifter.

Numerisk modellering og simulering
Vi tilbyr CFD-simuleringer for bruk i scenariobaserte risikoanalyser, granskninger og gasspredningsanalyser.


Produktdokumentasjon
Vi tilbyr RISE-FR Produktdokumentasjon, som er et dokument som bekrefter at alle krav til branntekniske egenskaper er oppfylt for et gitt produkt.

Kurs
Vi tilbyr skreddersydde kurs rettet mot landbasert, maritim og offshore virksomhet.