AMAZE

AMAZE (AMmoniA Zero Emission)-prosjektet har som mål å utvikle og demonstrere ny drivstoff-fleksibel, bærekraftig og effektiv teknologi for maritim fremdrift og kraftgenerering.

AMAZE er en treårig teknologistudie som ledes av Bergen Engines i samarbeid med Equinor, SINTEF Energiforskning, SINTEF Ocean, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og RISE Fire Research.

Partnerne har som felles mål å støtte den maritime næringens innsats for å bli klimanøytral og vil bidra med forskning og utvikling innenfor sine respektive kompetanseområder.

AMAZE-prosjektet har et totalbudsjett på 4 millioner Euro og er finansiert av Bergen Engines, Norges forskningsråd og Equinor.

RISE Fire Research er ansvarlig for arbeidet med risikovurderinger for flytende ammoniakk som drivstoff til forbrenningsmotorer i skip. Vi forsker også på brannsikkerhet, toksikologi og slokkesystemer for ammoniakk.

AMAZE-prosjektet er et svar på stadig strengere utslippskrav i den globale, maritime næringen.

Fossilt brensel har den høyeste energitettheten av alle kjente drivstoff og er derfor også mest vanlig i industrien i dag, men for å redusere utslippene av klimagasser leter den globale maritime næringen etter alternative drivstoff.

Et av disse alternativene er karbonfritt hydrogen, men det har for lav energitetthet per volumenhet og er svært plasskrevende, derfor er hydrogen utfordrende å bruke i internasjonal skipsfart.

Et annet alternativ er ammoniakk, som er et derivat av hydrogen. I flytende form er Ammoniakk et lovende karbonfritt drivstoff for global skipsfart, da det har høyere brennverdi per volumenhet enn hydrogen, derfor er det lettere å lagre og håndtere.