CircularBuild

Utvikling og validering av konsepter ved sirkularitet, anvendt på prefabrikerte konstruksjoner

Byggesektoren er en av nøkkelsektorene i økonomien, der flere naturressurser tas i bruk og mer avfall genereres. Å oppnå reduksjon av byggeavfall er mulig ved bruk av alternative materialer som kan brukes på nytt og resirkuleres. Denne kjedeprosessen er kjent som økonomisk sirkularitet. Sirkulariteten til materialer hjelper til med å minimere ressursbruk og dannelse av avfall, samt redusere forurensning og karbonutslipp.

Forskningsprosjektet CircularBuild har som mål å utvikle konseptet med prefabrikkerte modulære byggevarer inn i den sirkulære økonomien ved å undersøke alternative materialer som tillater bygging av mer bærekraftige paneler. Modulære paneler må kunne brukes i en sirkulær produksjonssyklus, gjenbrukes og brukes som råmateriale for produksjon av nye paneler.

Prefabrikkerte modulære systemer er begrenset til bruksområdet for boliger i en eller to etasjer og med flatt tak, designet slik at det ikke kompromitterer de mekaniske egenskapene (fleksibilitet, motstand osv.), brannsikkerhet (materialers egenskaper ved brannpåvirkning eller brannmotstand) og bygningens ytelse når det gjelder energieffektivitet.

Fordelen med dette prosjektet i brannsikkerhetssektoren er at vi kan bedre forstå brannytelsen til bærekraftige materialer. Det vil bidra til å forbedre veiledninger for økt brannsikkerhet. Prosjektet vil også øke brannsikkerhetsbevisstheten blant de involverte partene (entreprenører og rådgivere) i både design- og utførelsesprosessen. Forbedrede strategier og metoder for brann- og redningstjenestens slokkeinnsats er også i fokus i prosjektet.

Prosjektet består av seks hovedaktiviteter, (1) Studie og definisjon av de funksjonelle krav til de alternative materialene, (2) Tilpasning av produksjonsprosessen og industriell validering, (3) Funksjonelle valideringsanalyser, (4) "CircularBuild" -konstruksjon, (5) Kommunikasjon og disseminering av resultater og (6). Prosjektledelse. RISE Fire Research er direkte involvert i aktivitet 1, 3, 5 og 6.

RISE Fire Researchs hovedfokus i prosjektet er validering av de branntekniske egenskapene til CircularBuild-løsninger og alternative materialer. Fokuset er på paneler og prefabrikkerte modulers brannmotstand, sammenlignet med konvensjonelle materialer. Mekanisk stabilitet, flammespredning, varmeisolasjonsegenskaper og utslipp av brennbare gasser vil bli studert.

CircularBuild er finansiert av EEA Grants, under programmet «Environment, Climate Change and Low Carbon Economy», prosjektnummer PT-ENVIRONMENT-0023. CircularBuild vil bli utført over en toårsperiode fra 1. oktober 2020. Prosjektet koordineres av Concexec - Arquitectura Lda, og prosjektpartnere er LNEC, RISE Fire Research og Cluster Habitat.

Prosjektets nettside: (link) 

For mer informasjon, kontakt oss gjerne! Kontaktinfo -->