Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder
5. jan 24
Brenner elbiler mer enn fossilbiler?
20. des 23
Ny rapport: Brannsikkerhet ved oppføring og rehabilitering av bygg
12. des 23
Ny rapport: Brann til jul
21. nov 23
Opptak av høst-webinar

Ny rapport: Feiing av ildsteder

Målet med studien var å innhente data- og kunnskapsgrunnlag for å fremskaffe en oversikt over hvordan feiing av ildsteder burde reguleres, samt kartlegge hvordan feiing av fyringsanlegg reguleres i andre europeiske land, fremfor alt i Norden og Baltikum. 

Gjennom samtaler med fagpersonell er det kommet frem erfaringsbaserte problemstillinger som er diskutert fra et brannteknisk ståsted. Dette involverer problemstillinger som:

- Feil fyringsteknikk og brukervaner
- Feiing og energieffektivitet

Det ble gjennomført en litteraturgjennomgang av hva slags forbrenningsprodukter som blir produsert under ulike forbrenningsforhold. Samtidig er det identifisert at bestanddelen av røykgass som medfører størst risiko for sotbranner er de organiske karbonpartiklene. Disse produseres ved lav forbrenningstemperatur eller under oksygenfattig forbrenning. For at forbrenningen skal skje på optimalt vis fra et brannteknisk perspektiv, er det viktig med korrekt fyringsteknikk og gode brukervaner.

Basert på dette er det vanskelig å si om lovpålagt feiing av ildstedet vil ha en brannforebyggende effekt. Litteraturgrunnlaget som er tilgjengelig er for lite, og for å finne ut av dette, vil det være nødvendig å gjennomføre videre forskning, gjerne i form av fysiske tester og undersøkelser av gamle fyringsanlegg.

Studien er finansiert av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Hele rapporten (pdf) finner du her.

Arkiv