Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
22. mai 24
Brannlaben i Trondheim fyller 90 år
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler
8. mar 24
Branntester for trygg luftfart
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder
5. jan 24
Brenner elbiler mer enn fossilbiler?

Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler

Rapporten fra BraTeK del 3 er nå publisert. Rapporten beskriver den eksperimentelle studien i BraTeK prosjektet, om brannbeskyttende tekstiler for kulturhistoriske objekter.

Det er utviklet en metode for småskala eksponering av strålevarme etterfulgt av vanneksponering for å imitere scenarioet med en kirkebrann som inkluderer slokking med vann.

Seks tekstiler er evaluert med hensyn på deres varme- og vannbeskyttende egenskaper for beskyttelse av kulturhistoriske gjenstander. Den samlede konklusjonen for hvert tekstil viser at to ble rangert som gode, tre som middels og én som dårlig. Begge tekstilene som er rangert som gode har et aluminiumslag på eksponert side.

Kombinert med resultatene fra BraTeK del 1 og 2 (NIKU-rapporter), kan konklusjonene fra denne rapporten støtte eiernes valg av brannverntekstiler.

Studien er finansiert av Riksantikvaren og Hovedorganisasjonen KA. Prosjektleder har vært NIKU. Foto av Mona Hauglid.

Rapporten er på engelsk med norsk sammendrag. Hele rapporten (pdf) finner du her

Arkiv