Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
27. jun 24
Innovasjon for bedre bærekraft
25. jun 24
Trebjelker med fingerskjøter!
28. mai 24
To nye rapporter: BRAVENT Storskala branntester
22. mai 24
Brannlaben i Trondheim fyller 90 år
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler

Branntester for trygg luftfart

Nordisk Aviation Products tester sine verdensledende flyfrakt-containere hos RISE Fire Research for å håndtere en utfordring som bare blir større: litium-ion-batterier i lasten.
Litium-ion-batterier i lasten er ingen ny risiko i luftfarten, men den øker. I 2022 registrerte amerikanske Federal Aviation Administration (FAA) 64 hendelser der slike batterier forårsaket røyk-, varme- eller brannutvikling om bord i et fly.

Konsulentselskapet McKinsey anslår at etterspørselen, og dermed utbredelsen av slike batterier, vil øke 30 prosent hvert eneste år fram til 2030.


Sammenlignet med de relevante alternativene er litium-ion-batterier billige og energieffektive, derfor blir de stadig mer utbredt i elektronisk utstyr, for eksempel PC-er, mobiltelefoner, håndverktøy og leker.

Liten sannsynlighet - stor konsekvens

Normalt er det svært lite sannsynlig at det skal oppstå brannfarlig varmeutvikling i litium-ion-batterier, men dersom det skulle skje kan konsekvensene bli alvorlige. Li-ion-batterier inneholder mye energi pr. volumenhet.

Det norske selskapet Nordisk Aviation Products har lang erfaring i å utvikle brannmotstandsdyktige flyfrakt-containere (ULD-er på fagspråket), i samarbeid med blant annet RISE Fire Research og Altitec AS. Nordisk Aviation Products tester flyfrakt-containerne i full skala for å forstå bedre hvilken brannrisiko litium-ion-batterier i lasten kan innebære.

– Vi gjør dette på vegne av hele luftfartsbransjen. Nordisk Aviation Products ønsker å bidra til bedre felles risikoforståelse blant kunder og tilbydere av flyfrakt, og til å utvikle enda tryggere regulering og teststandarder i luftfarten, sier prosjektingeniør Markus Meier i Nordisk Aviation Products.

Mangelfull kunnskapsbase

Pr. i dag finnes det ikke noe regelverk eller standard som regulerer flyfrakt-containere og brannrisikoen som litium-ion-batterier kan medføre.

– Tilbydere av flyfrakt-containere og kundene deres har ingen felles kunnskapsbase, og det fører til usikkerhet og ubesluttsomhet. Vi i Nordisk Aviation Products mener derfor at tester basert på vitenskapelige metoder hos en akkreditert testpartner som RISE Fire Research er verdiskapende for alle parter, sier Markus Meier.

Slik ble testene gjennomført

RISE Fire Research og Nordisk Aviation Products testet containerne flere ganger med to oppsett. I det ene var containeren lastet med kartong og papir. Det andre oppsettet lastet vi med typisk reisegods som kofferter og bagger fylt med klær, sko, hårspray og, selvsagt, flasker med alkohol.

I tillegg la vi flere litium-ion-batterier inne i lasten. Antall batterier, type batteri, ladestatus og plassering varierte fra test til test. Hver branntest ble nøye drøftet og planlagt på forhånd av de involverte partene RISE Fire Research, Altitec, Nordisk Aviation Products og selskapets kunder.

Test-teamet fra RISE Fire Research varmet opp litium-ion battericeller inne i lasten helt til de gikk i såkalt thermal runaway; en ukontrollerbar nedbryting inne i battericellene. Varmen og de brennbare gassene som utvikles under en slik thermal runaway kan føre til en brann som sprer seg fra batteriet til objekter i nærheten.

Hver test varte i seks timer og temperaturen på inn- og utsiden av Nordisk-containerne ble nøye overvåket underveis. Brannen skal ikke spre seg ut av containeren og temperaturen på utsiden får ikke overstige 204 grader.

– Kunnskapen vi får ut av disse branntestene er viktige for Nordisk Aviation Products når vi utvikler våre FRC-containere (fire resistant containers: FireShieldTM), sier prosjektingeniør Markus Meier.

Hvis du ønsker å vite mer om vårt tilbud innen brannmotstandstester og batteritester, ta kontakt med vår gruppeleder for testing og inspeksjon, Robert Olofsson, på mobil (+47) 45 20 56 94 eller epost: robert.olofsson@risefr.no.

Fakta om Nordisk Aviation Products

  • Nordisk Aviation Products er verdensledende innen design, produksjon og salg av flyfrakt-containere og paller for flyfrakt, som på fagspråket kalles Unit Load Devices (ULDs).
  • Nordisk Aviation Products har hovedkontor i Holmestrand, og over 150 ansatte globalt, blant annet i Norge, Kina og USA.
  • Selskapet har over 300 kunder fra hele verden, som typisk er fly- eller fraktselskap.
  • Siden 1970 har Nordisk Aviation bygd opp unik erfaring og forskningsbasert ekspertise på design og produksjon av lette konstruksjoner i aluminium.Arkiv