Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
5. sep 23
FRIC er sikret videre drift
22. jun 23
Ny rapport: Rømning ved brann i litium-ion batteri i elsparkesykkel
7. jun 23
Ny rapport: Brannsikkerhet i semiautomatiske parkeringsanlegg
6. jun 23
Det arbeides med en ny europeisk metode på fasadetesting
24. mai 23
Ny rapport om avfallsbranner

Ny rapport! Krav til ettersyn og pålitelighet til sprinkleranlegg.

Vi har på oppdrag for Firemesh utført en litteraturstudie om hvilke krav som gjelder for ettersyn (forenklet egenkontroll) av sprinkleranlegg, hvor ofte ettersyn blir utført, og hvor ofte manglende ettersyn har ført til at sprinkleranlegg ikke har løst ut. Bakgrunnen for dette prosjektet er at Firemesh ønsker å utvikle et automatisk system for ettersyn av sprinkleranlegg.

I denne rapporten presenteres det hvilke krav som gjelder for ettersyn, og hvilke krav som gjelder for å hindre at vann fra et sprinkleranlegg lekker tilbake til drikkevannsnettet. Videre oppsummerer rapporten studier som har sett på effekten av sprinkleranlegg, hvor stor andel av anlegg som har feil, og hvilke feil som hyppigst er grunnen til at et sprinkleranlegg ikke fungerer ved brann.

Vår vurdering er at en stor del av disse feilene kunne og burde vært avdekket gjennom det pålagte ettersynet. I hovedsak er det to grunner til at det er så mange feil:

1) feil blir ikke oppdaget pga. manglende vedlikehold og ettersyn, og

2) oppdagede feil blir ikke rettet opp, noe som ofte skyldes at det sjelden får noen konsekvenser for byggeier om feilene ikke rettes opp.

På bakgrunn av dette mener vi det er en god idé å utvikle et automatisk system for ettersyn av sprinkleranlegg.

Vår utredning er finansiert av Forskningsmobilisering Agder.

Rapporten finner du her.

Arkiv