Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
26. okt 22
Ny rapport: Brannsikkerhet i naturlig ventilerte parkeringshus
24. okt 22
FoU-seminar om brann!
30. sep 22
To nye rapporter: Solcelleinstallasjoner på bygg
7. feb 22
Ny rapport: Brann i holrom bak royaloljebehandla kledning av furu
15. nov 21
Nytt prosjekt: Skogbrann

Nytt prosjekt: Skogbrann

Vi er stolte over å kunngjøre at søknaden for vårt DRYADS-prosjekt (Et helhetlig brannstyringsøkosystem for forebygging, deteksjon og gjenoppbygging av miljøkatastrofer) har blitt godkjent av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. 

Totalbudsjettet for prosjektet er på ca. 200 millioner kroner og involverer 47 internasjonale partnere. Fra 1. desember 2021 vil partnere fra Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Danmark, Frankrike, Hellas, Italia, Litauen, Norge, Romania, Spania, Taiwan og Storbritannia samarbeide i 3,5 år. RISE Fire Research fra Norge vil være prosjektkoordinator.

DRYADS prosjektet handler om skogbrann, og vi skal studere tre viktige områder: forebygging, beredskap og gjenoppbygging. DRYADS har som mål å bygge på toppmoderne løsninger (droner, nye materialer, brannmodellering, agroskogbruk, AI-baserte beslutningsstøttesystemer, osv.) og forene dem i en helhetlig brannstyringsplattform. Ulike løsninger vil bli testet under faktiske driftsforhold. I tillegg vil utprøving av åtte komplekse pilotstudier bli utført i syv EU-land (Norge, Italia, Spania, Romania, Østerrike, Tyskland og Hellas) og Taiwan."

Alle norske partnere finansiert under Horisont 2020 Green Deal finnes her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norske-forskningsmiljoer-henter-nesten-en-halv-milliard-til-klimaforskning/id2880655/?expand=factbox2880657

Arkiv