Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler
8. mar 24
Branntester for trygg luftfart
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder
5. jan 24
Brenner elbiler mer enn fossilbiler?
20. des 23
Ny rapport: Brannsikkerhet ved oppføring og rehabilitering av bygg

Nytt prosjekt: Skogbrann

Vi er stolte over å kunngjøre at søknaden for vårt TREEADS-prosjekt (Et helhetlig brannstyringsøkosystem for forebygging, deteksjon og gjenoppbygging av miljøkatastrofer) har blitt godkjent av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. 

Totalbudsjettet for prosjektet er på ca. 200 millioner kroner og involverer 47 internasjonale partnere. Fra 1. desember 2021 vil partnere fra Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Danmark, Frankrike, Hellas, Italia, Litauen, Norge, Romania, Spania, Taiwan og Storbritannia samarbeide i 3,5 år. RISE Fire Research fra Norge vil være prosjektkoordinator.

TREEADS prosjektet handler om skogbrann, og vi skal studere tre viktige områder: forebygging, beredskap og gjenoppbygging. TREEADS har som mål å bygge på toppmoderne løsninger (droner, nye materialer, brannmodellering, agroskogbruk, AI-baserte beslutningsstøttesystemer, osv.) og forene dem i en helhetlig brannstyringsplattform. Ulike løsninger vil bli testet under faktiske driftsforhold. I tillegg vil utprøving av åtte komplekse pilotstudier bli utført i syv EU-land (Norge, Italia, Spania, Romania, Østerrike, Tyskland og Hellas) og Taiwan."

Alle norske partnere finansiert under Horisont 2020 Green Deal finnes her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norske-forskningsmiljoer-henter-nesten-en-halv-milliard-til-klimaforskning/id2880655/?expand=factbox2880657

Du finner mer info på prosjektets hjemmeside: 
https://treeads-project.eu/ 

treeads_logo-vector-colour-positive

Arkiv