Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
5. sep 23
FRIC er sikret videre drift
22. jun 23
Ny rapport: Rømning ved brann i litium-ion batteri i elsparkesykkel
7. jun 23
Ny rapport: Brannsikkerhet i semiautomatiske parkeringsanlegg
6. jun 23
Det arbeides med en ny europeisk metode på fasadetesting
24. mai 23
Ny rapport om avfallsbranner

Nytt prosjekt: Skogbrann

Vi er stolte over å kunngjøre at søknaden for vårt TREEADS-prosjekt (Et helhetlig brannstyringsøkosystem for forebygging, deteksjon og gjenoppbygging av miljøkatastrofer) har blitt godkjent av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. 

Totalbudsjettet for prosjektet er på ca. 200 millioner kroner og involverer 47 internasjonale partnere. Fra 1. desember 2021 vil partnere fra Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Danmark, Frankrike, Hellas, Italia, Litauen, Norge, Romania, Spania, Taiwan og Storbritannia samarbeide i 3,5 år. RISE Fire Research fra Norge vil være prosjektkoordinator.

TREEADS prosjektet handler om skogbrann, og vi skal studere tre viktige områder: forebygging, beredskap og gjenoppbygging. TREEADS har som mål å bygge på toppmoderne løsninger (droner, nye materialer, brannmodellering, agroskogbruk, AI-baserte beslutningsstøttesystemer, osv.) og forene dem i en helhetlig brannstyringsplattform. Ulike løsninger vil bli testet under faktiske driftsforhold. I tillegg vil utprøving av åtte komplekse pilotstudier bli utført i syv EU-land (Norge, Italia, Spania, Romania, Østerrike, Tyskland og Hellas) og Taiwan."

Alle norske partnere finansiert under Horisont 2020 Green Deal finnes her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norske-forskningsmiljoer-henter-nesten-en-halv-milliard-til-klimaforskning/id2880655/?expand=factbox2880657

Du finner mer info på prosjektets hjemmeside: 
https://treeads-project.eu/ 

treeads_logo-vector-colour-positive

Arkiv