Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
28. apr 23
Gamle dører får ny og bedre brannmotstand
12. apr 23
Ny rapport: Sammenligning av to testmetoder for branntesting av fasadesystemer
14. des 22
Ny rapport: Erfaringer med mobile vanntåkeanlegg installert i boliger
26. okt 22
Ny rapport: Brannsikkerhet i naturlig ventilerte parkeringshus
24. okt 22
FoU-seminar om brann!

Nytt prosjekt: Skogbrann

Vi er stolte over å kunngjøre at søknaden for vårt TREEADS-prosjekt (Et helhetlig brannstyringsøkosystem for forebygging, deteksjon og gjenoppbygging av miljøkatastrofer) har blitt godkjent av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. 

Totalbudsjettet for prosjektet er på ca. 200 millioner kroner og involverer 47 internasjonale partnere. Fra 1. desember 2021 vil partnere fra Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Danmark, Frankrike, Hellas, Italia, Litauen, Norge, Romania, Spania, Taiwan og Storbritannia samarbeide i 3,5 år. RISE Fire Research fra Norge vil være prosjektkoordinator.

TREEADS prosjektet handler om skogbrann, og vi skal studere tre viktige områder: forebygging, beredskap og gjenoppbygging. TREEADS har som mål å bygge på toppmoderne løsninger (droner, nye materialer, brannmodellering, agroskogbruk, AI-baserte beslutningsstøttesystemer, osv.) og forene dem i en helhetlig brannstyringsplattform. Ulike løsninger vil bli testet under faktiske driftsforhold. I tillegg vil utprøving av åtte komplekse pilotstudier bli utført i syv EU-land (Norge, Italia, Spania, Romania, Østerrike, Tyskland og Hellas) og Taiwan."

Alle norske partnere finansiert under Horisont 2020 Green Deal finnes her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norske-forskningsmiljoer-henter-nesten-en-halv-milliard-til-klimaforskning/id2880655/?expand=factbox2880657

Du finner mer info på prosjektets hjemmeside: 
https://treeads-project.eu/ 

treeads_logo-vector-colour-positive

Arkiv