Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler
8. mar 24
Branntester for trygg luftfart
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder
5. jan 24
Brenner elbiler mer enn fossilbiler?
20. des 23
Ny rapport: Brannsikkerhet ved oppføring og rehabilitering av bygg

Avvik ved trekledning

Tilsyn med brannhemmende trekledning utført av DiBK på slutten av 2020 avdekket avvik. Her finner du informasjon om saken og hva vi mener dette har å si for brannsikkerheten i praksis.

Tilsynsaken

Royalimpregnert materiale er trykkimpregnert furu som inneholder linolje. DiBK gjennomførte i fjor et tilsyn med brannimpregnert royalbehandlet kledning, og fant ut at enkelte produkter ikke oppfylte B-klassen. I tillegg ble de oppmerksomme på at royalbehandlet, ikke-brannimpregnert kledning ble solgt, men med feil deklarert brannklasse (link til DiBK nyhetssak).

Denne kledningen har blitt solgt og brukt som om den oppfyller brannklasse D-s3,d0, noe som er preakseptert ytelse i VTEK for kledning på bygg i brannklasse 1 (eksempelvis boliger). For brannklasse 2 og 3 er preakseptert ytelse B-s3,d0, noe som innebærer at kledningen må være brannbehandlet.

Etter DiBK sitt tilsyn stoppet produsentene av Royal salget av kledningen, og der står saken i dag. Produktet omsettes for ca. 700 millioner kroner per år, så det er snakk om store verdier.

Testing

RISE tilbyr SBI-tester (som benyttes for klassifisering) gjennom laboratoriet i Borås i Sverige. Det kan være ventetid på slike tester, og i mellomtiden er det mange prosjekter som stopper opp, og brannrådgivere må gjøre fraviksvurderinger siden de benytter kledning uten klassifisering. Dette kan være vanskelig da grunnlaget for slike vurderinger kan være mangelfullt.

Det vi hos RISE Fire Research kan tilby er tester ved bruk av konkalorimeter som kan brukes som grunnlag for å predikere resultatene i en SBI-test. Denne fremgangsmåten har en usikkerhet, men kan være et godt innspill i fraviksvurderingene frem til eventuelle SBI-resultater foreligger. Vi kan også tilby SBI-testing gjennom RISE i Borås (link til SBI tester Borås). Du finner kontaktinfo for testing nedenfor.

I praksis

Hva har dette å si for brannsikkerheten i praksis? RISE Fire Research mener at dette er et tydelig eksempel på hvor viktig det er at riktig kompetanse blir involvert i hele prosessen: testing, dokumentasjon, klassifisering og vurderinger. Tre er ikke tre, og ulike typer produkter kan gi ulik oppførsel ved brann. Brannteknisk dokumentasjon må ligge til grunn, det er en grunn til at kravene i regelverket foreligger. Selv om det i VTEK fremkommer at utvendige overflater vanligvis ikke bidrar tidlig i brannforløpet (§11-9 (2) E, se nedenfor), fins det unntak. Tid betyr alt i en brann, og lavere brannklasse enn påkrevet betyr at materialet kan bli involvert i brannen på et tidligere tidspunkt. I tillegg har også andre faktorer betydning: type bygg, hvor tett byggene står, tennkilde, brannpåkjenning, bruken av bygget og andre forhold. Det er altså ikke mulig på et generelt grunnlag å si at utvendige overflater på fasader ikke har betydning for personsikkerheten i en brann.

Regelverket

TEK sier blant annet at (link til TEK):

·       Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det er liten sannsynlighet for at brann skal oppstå, utvikle og spre seg. Det skal tas hensyn til byggverkets bruk og den nødvendige tiden for rømning og redning. §11-9 (1)

·       Materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen. Det skal legges vekt på muligheten for antennelse, hastigheten av varmeavgivelse, røykproduksjon, utvikling av brennende dråper og tid til overtenning. §11-9 (2)

·       Utvendige overflater på vegger og tak vil vanligvis ikke ha avgjørende betydning i det tidlige brannforløpet med mindre byggverket antennes utvendig, men kan ha stor betydning for brannspredningen når brannen har blitt mer omfattende (etter overtenning). §11-9 (2) E


Til slutt

En rekke spørsmål kan stilles når det gjelder brannsikkerhet forbundet med kledning:

·       Hvor stor forskjell er det med tanke på flammespredningshastighet, brannspredning til nabobygg, varmeavgivelse mellom klasse D og E eller F?

·       Hva har en lavere klasse på kledningen å si mht. personsikkerheten og rømningsmulighetene i et bygg?

·       Hva har en lavere klasse på kledningen å si mht. mulighetene for brannvesenet til å gjennomføre søk og redning i huset?

·       Hvilken brannklasse har annen ubehandlet eller behandlet trekledning?

·  Hvordan er brannklassen til kledninger med ulike behandlinger etter 5 år eller 10 år?

·       Er risikoen lik for alle bygg, eller kan man differensiere?

 

Ifølge DiBK viser resultater fra tilsynet at det var viktig å ha tilsyn med brannhemmende trekledning og utføre testing. RISE Fire Research er enig i dette, og mener at det er mange problemstillinger som bør belyses med mer forskning på temaet.

Her kan du også lese forsknings- og innovasjonssenteret FRIC's innsikt i saken: 
https://fric.no/articles/royalimpregnert-trekledning-og-brannsikkerhet


Kontakt

Media:
Nina K. Reitan, admin direktør, (+47) 95 15 23 49, nina.reitan@risefr.no

Testing:
Robert Olofsson, (+47) 45 20 56 94, robert.olofsson@risefr.no
Morten Daffinrud, (+47) 45 25 05 43, morten.daffinrud@risefr.no

Arkiv