Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
14. des 22
Ny rapport: Erfaringer med mobile vanntåkeanlegg installert i boliger
26. okt 22
Ny rapport: Brannsikkerhet i naturlig ventilerte parkeringshus
24. okt 22
FoU-seminar om brann!
30. sep 22
To nye rapporter: Solcelleinstallasjoner på bygg
7. feb 22
Ny rapport: Brann i holrom bak royaloljebehandla kledning av furu

Ny rapport: Lading av elbil i parkeringsgarasje

I fjor arbeidet vi med en studie for å belyse risikoen for brann forbundet med lading av elbiler i parkeringsgarasjer. Dette temaet ble høyaktuelt da det begynte å brenne i parkeringsanlegget ved Stavanger lufthavn Sola den 7. januar, noe som førte til heftige debatter om i hvilken grad elbiler er brannfarlige og hvorvidt de burde tillates å parkere i parkeringsgarasjer.

Norge har en stor elbilpark sammenlignet med andre land, og per 1. september 2019 var det registrert totalt 247 565 rene elbiler i Norge. Det er et tydelig politisk ønske om at det skal tilrettelegges for lading av elbiler i parkeringsgarasjer, og på oppdrag for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Direktoratet for byggkvalitet har vi sett på om lading av elbiler i parkeringsgarasjer medfører en uakseptabel risiko med hensyn til brann.

Med bakgrunn i  brannstatistikken og i forskningen på feltet er det ingen ting som tyder på at lading av elbil medfører noen økt risiko for brann, og regelverket som gjelder for ladepunkter ser ut til å være dekkende for at lading ikke skal medføre en uakseptabel økning av risiko. Dette forutsetter at ladepunktet er i henhold til gjeldende regelverk, og at anbefalingene fra produsentene av kjøretøyet og ladestasjonen blir fulgt. En må unngå å benytte stikkontakter som ikke er beregnet for lading, og det skal ikke benyttes skjøteledninger i forbindelse med lading av elbiler. Basert på våre funn er det ikke større behov for automatisk slokkeanlegg i parkeringsgarasjer med ladepunkter enn i andre parkeringsgarasjer.

Fortsatt er det mange ukjente faktorer, både med hensyn til brannutvikling i parkeringsgarasjer generelt, men også når det gjelder faren for brannspredning til batteriene i elbiler spesielt. Dette er områder der det er behov for mer kunnskap for å kunne gi klare vurderinger og anbefalinger.

Les hele rapporten her.

Arkiv