Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
28. mai 24
To nye rapporter: BRAVENT Storskala branntester
22. mai 24
Brannlaben i Trondheim fyller 90 år
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler
8. mar 24
Branntester for trygg luftfart
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder

SP Fire Research fyller 80 år - fremdeles glødende engasjert!

Norges branntekniske kompetansesenter, SP Fire Research er en brennaktuell 80-åring. Med fokus på brannsikkerhet i Skandinavia har brannlaboratoriet siden oppstarten i 1934 vært i front for å utvikle nye og bedre metoder for brannteknisk dokumentasjon. I dag er utfordringer innenfor innelukking av plattformer i arktiske strøk og brannsikkerhet i nye typer miljøvennlige boliger viktige fokusområder.

Felles350Med fokus på brannsikkerhet i Skandinavia har brannlaboratoriet siden oppstarten i 1934 vært i front for å utvikle nye og bedre metoder for brannteknisk dokumentasjon. I dag er utfordringer innenfor innelukking av plattformer i arktiske strøk og brannsikkerhet i nye typer miljøvennlige boliger viktige fokusområder.

SP Fire Research disponerer i dag et stort brannteknisk laboratorium på Tiller i Trondheim. Her ble det arrangert et seminar med 90 gjester for å feire 80 – årsjubileet.

Seminaret inkluderte både en demonstrasjon av en vertikal ovn for testing av brannmotstand og et storskala jetbrannforsøk i et simulert industrielt prosessanlegg.

- Vi er en usedvanlig stor og sterk 80 – åring, med fasiliteter og kompetanse for både testing, simulering og beregning er vi komplett, sa Paul Halle Zahl Pedersen i sin tale under middagen. Han er adm. direktør i SP Fire Research AS i Norge.

Fra og med 2014 ble SP Fire Research det største branntekniske forskningsmiljøet i Europa, med 33 medarbeidere i Norge og 88 medarbeidere i Sverige. Ved årsskiftet kjøpte SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 70 % av aksjene i selskapet. SINTEF beholdt 30 % eierandel. 

Det norsk – svenske samarbeidet innenfor brannteknisk forskning er verdens beste prosjekt, sa enhetssjef ved SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Björn Sundström.

Både konsernsjef for SP, Maria Khorsand og konsernsjef for SINTEF, Unni Steinsmo var til stede under feiringen. Khorsand fremhevet det glødende engasjementet og entusiasmen som hun har opplevd på SP Fire Research i Norge, mens Steinsmo poengterte at brannlaben har hatt og har en viktig samfunnsrolle- med mot og styrke til å utfordre myndighetene når det gjelder brannsikkerhet.

Arkiv