Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler
8. mar 24
Branntester for trygg luftfart
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder
5. jan 24
Brenner elbiler mer enn fossilbiler?
20. des 23
Ny rapport: Brannsikkerhet ved oppføring og rehabilitering av bygg

Ny rapport: Fullskala branntest av elbil

SP Fire Research har i samarbeid med Skien brann- og feievesen, Høgskolen i Sørøst-Norge og Grenland Energy gjennomført to fullskala branntester av elbiler.

Målet med testene var å få mer informasjon om kunnskapshullene som fortsatt finnes når det gjelder elbiler og brann: Hvor mye vann som kreves for å slokke en brann i elbil der batteriet har nådd thermal runaway? Hvor raskt kan en brann spre seg til batteriet dersom bilen begynner å brenne som følge av oppvarming fra en ytre kilde (brannspredning, påtenning osv.)? Hvor ustabilt blir et batteri etter en kraftig kollisjon?

I test 1 ble en elbil sluppet i fritt fall fra en høyde på 20 meter, for å simulere en kraftig kollisjon. Umiddelbart etter sammenstøtet begynte det å ryke kraftig fra batteriet. Etter ca. 7 minutter begynte bilen å brenne med synlige flammer. Etter 2,5 timer ble temperaturen målt mellom 310 og 540 °C på ulike deler av batteripakken. Bilen var da fullstendig utbrent. Testen viser at en elbil som blir utsatt for en kraftig kollisjon kan begynne å brenne.

I test 2 var målet å antenne batteripakken ved å bruke en ekstern varmekilde, for deretter å måle hvor mye vann som trengs for å slokke brannen. Batteriet ble oppvarmet av en propanbrenner fra undersiden av bilen, og bilen begynte å brenne etter ca. 10 minutter.  Til tross for den eksterne oppvarmingen av batteriet, og at bilen var overtent i en lengre periode, begynte det ikke å brenne i batteripakken. Brannen kunne dermed slokkes med samme innsatsmetode og tidsforbruk som en brann i en konvensjonell bensin-/dieselbil.

Les hele rapporten her. 
 

Arkiv