Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
24. sep 18
Ny rapport: Solcelleteknologi og brannsikkerhet
19. sep 18
Are W. Brandt er ny IWMA president
12. sep 18
Søknad om forskningssenter for brannsikkerhet
6. sep 18
Oppdatering fra PartiKle prosjektet
15. mai 18
Ny rapport: Brannsikkerhet ved bruk av gassbeholdere i bygg

Ny rapport: Fullskala branntest av elbil

SP Fire Research har i samarbeid med Skien brann- og feievesen, Høgskolen i Sørøst-Norge og Grenland Energy gjennomført to fullskala branntester av elbiler.

Målet med testene var å få mer informasjon om kunnskapshullene som fortsatt finnes når det gjelder elbiler og brann: Hvor mye vann som kreves for å slokke en brann i elbil der batteriet har nådd thermal runaway? Hvor raskt kan en brann spre seg til batteriet dersom bilen begynner å brenne som følge av oppvarming fra en ytre kilde (brannspredning, påtenning osv.)? Hvor ustabilt blir et batteri etter en kraftig kollisjon?

I test 1 ble en elbil sluppet i fritt fall fra en høyde på 20 meter, for å simulere en kraftig kollisjon. Umiddelbart etter sammenstøtet begynte det å ryke kraftig fra batteriet. Etter ca. 7 minutter begynte bilen å brenne med synlige flammer. Etter 2,5 timer ble temperaturen målt mellom 310 og 540 °C på ulike deler av batteripakken. Bilen var da fullstendig utbrent. Testen viser at en elbil som blir utsatt for en kraftig kollisjon kan begynne å brenne.

I test 2 var målet å antenne batteripakken ved å bruke en ekstern varmekilde, for deretter å måle hvor mye vann som trengs for å slokke brannen. Batteriet ble oppvarmet av en propanbrenner fra undersiden av bilen, og bilen begynte å brenne etter ca. 10 minutter.  Til tross for den eksterne oppvarmingen av batteriet, og at bilen var overtent i en lengre periode, begynte det ikke å brenne i batteripakken. Brannen kunne dermed slokkes med samme innsatsmetode og tidsforbruk som en brann i en konvensjonell bensin-/dieselbil.

Les hele rapporten her. 
 

Arkiv