Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
28. mai 24
To nye rapporter: BRAVENT Storskala branntester
22. mai 24
Brannlaben i Trondheim fyller 90 år
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler
8. mar 24
Branntester for trygg luftfart
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder

Ny rapport! Energieffektive bygg og brannsikkerhet

I denne studien belyser vi utfordringer knyttet til energieffektive bygg og brannsikkerhet, med fokus på solceller, batterier og slokking av brann. 

Bakgrunn

Det er mye som rører seg på markedet innenfor energieffektive bygg, og utviklingen innenfor nye materialer, konstruksjonsmetoder og teknologiske løsninger går i et høyt tempo. Når én egenskap forbedres, kan det få konsekvenser for andre aspekt, for eksempel brannsikkerheten. Norske myndigheter ønsker å få en oversikt over hvilke utfordringer som er knyttet til energieffektive bygg og brannsikkerhet.

Målsetting

Denne studien har hatt som hovedmål å belyse utfordringer knyttet til energieffektive bygg og brannsikkerhet, med fokus på solceller, batterier og slokking av brann. Prosjektet er delt inn i ulike arbeidspakker. Delmål for hver av disse har vært å:

· Sette solcelleteknologien i sammenheng med resten av energiforsyningen for å avdekke brannrelaterte utfordringer.

· Øke forståelsen av sikkerhetsutfordringer, løsninger og regelverk knyttet til energilagring i batterier i bygg.

· Øke forståelsen av utfordringer knyttet til slokking av brann i energieffektive bygg der det benyttes solceller og/eller batterier.

· Oppnå en helhetlig forståelse for samspillet mellom ulike løsninger i energieffektive bygg, og hvordan dette samspillet påvirker brannsikkerheten.

 Konklusjoner

Generelt

· Samspillet mellom ulike nye tekniske og energieffektive løsninger vil kunne påvirke brannsikkerheten, med hensyn på antennelse, brannforløp, branndynamikk, rømning og innsats fra brannvesen.

· Når det gjelder brannsikkerhet, oppstår en del spørsmål om hvilken dokumentasjon som skal foreligge, og hva som er tilstrekkelig. Her vil bransjeveiledninger og kunnskapsutveksling kunne være en nøkkel, frem til relevant regelverk er på plass.

· Det viktig at aktører tar hensyn til brannsikkerheten og koordinerer ansvar og oppgaver når nye løsninger skal implementeres.

· Aktørene i bransjen savner ofte at regelverket holder tritt når nye løsninger lanseres.

· Vårt overordnede inntrykk er at de fleste profesjonelle aktører i bransjen tar brannsikkerhet på alvor. Seriøse aktører, god kvalitet på dimensjonering og installering vil være viktig også fremover for å sikre en trygg utvikling.

 

Solceller

· Det er ikke funnet noen vesentlig forskjell i branntekniske utfordringer for større solcelleinstallasjoner sammenlignet med små.

· Solceller som skal monteres på fasader bør behandles på samme måte som annen fasadekledning med luftrom bak, med tanke på branntesting og klassifisering.

· Det europeiske regelverket for branntesting av takbelegg er ikke godt egnet for testing av tak med utenpåmonterte solcellemoduler.

· Bygningsintegrerte solceller har ifølge tysk statistikk vesentlig større brannrisiko enn utenpåmonterte solceller, dette er i liten grad undersøkt i de senere år.

· For brannslokking er det primært den elektriske spenningen solcellene genererer som kan være problematisk, med fare for re-antennelse og fare for direkte strømgjennomgang ved berøring og indirekte gjennom slokkevann.


Batterier

· Det er relativt godt kjent hvordan brann i et batteri kan oppstå, og dette vil være overførbart til stasjonære batterier i et bygg.

· Brannvesenets manglende kunnskap, erfaring og trening med hensyn til store batteribanker i bygninger kan bidra til at uheldige slokkestrategier velges.

· Det er viktig at brannvesen informeres når det installeres store batterisystemer i bygninger, slik at slokkestrategien kan være klar når brannen oppstår.

· I mange tilfeller vil avkjøling med vann være den beste slokkemetoden, men dette kan resultere i stort vannforbruk ettersom batteriet selv forsyner brannen med oksygen, og at batterienes innpakning hindrer vannet i å nå brannsonen.

· Regelverket som omhandler bruk av batteripakker i boliger bør presiseres med hensyn til plassering av batteripakke, og hvilket sikkerhetsnivå som skal gjelde. Det kan være fordelaktig å utarbeide veiledere for personer som vurderer å installere batteri i hjemmet.


Tette bygg

· Det er liten forskjell i brannutviklingen i lufttette og konvensjonelle bygg i brannens startfase, mens forskjellene er mer uttalte i senere faser av brannen, ifølge studier med brannsimulering.

· Forskjellene gjelder primært økt trykkoppbygging, og at brannen raskere blir ventilasjonskontrollert i tette bygg.

· Det er en økt risiko for backdraft (rask tilluftsantennelse) ved brann i tette bygg, noe som representerer en økt risiko for brannvesenet.Mer informasjon finner du i rapporten, som kan lastes ned her: 
RISE-rapport 2019:02 (pdf)

Arkiv