Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
7. jun 21
Ny rapport: Avgassing fra litium-ion batterier i hjemmet
12. mai 21
Ny rapport: BRAVENT – Tetting av ventilasjonsfilter med brannrøyk
8. feb 21
Vanntåkebeskyttelse av hangar
1. feb 21
Avvik ved trekledning
29. jan 21
Ny rapport: Sikkerhetsbehov for kullgriller i restauranter

BRAVENT: Tilslag på forskningsrådsøknad!

RISE Fire Research deltar i et nytt innovasjonsprosjekt i offentlig sektor finansiert av Norges forskningsråd og partnerne, som heter BRAVENT - Efficient smoke ventilation of small fires.

Prosjektet har oppstart første halvår 2021 og vil bygge på BRAVENT-prosjektet som vi har jobbet med de siste årene (se link til mer info nedenfor). Prosjektets partnere er Undervisningsbygg Oslo, RISE Fire Research, SINTEF Community, Trondheim Eiendom, Bergen kommune, GK Inneklima og TROX Auranor Norge, prosjektnummer hos forskningsrådet er 321099.

Prosjektet som vi nå skal i gang med har som overordnet mål å utvikle og dokumentere en generell og kostnadseffektiv løsning for å kontrollere røyk og trykk ved små branner i skolebygg, ved bruk av eksisterende systemer for komfortventilasjon.

I tillegg kommer følgende delmål:
- Utføre systematisk kartlegging av eksisterende ventilasjonssystemer og brannhendelser i skolebygg
- Utvikle testmetoder og gjennomføre tester for å undersøke brannsikkerheten til nøkkel komponenter innen komfortventilasjon-systemer
- Utvikle en kontrollplan for å sjekke brannsikkerheten for ventilasjonssystemer og dokumentere brannsikkerheten til ventilasjonskomponenter i skolebygg
- Gjennomføre brannforsøk i et testoppsett med et representativt ventilasjonsanlegg og verifisere  numeriske beregninger mot måledata fra testene. Dette gir grunnlag for å forstå hvordan trekk-ut-strategien kan benyttes til å kontrollere røyk og trykk ved ulike brannpåkjenninger.
- Utarbeide retningslinjer for hvordan brannsikre ventilasjonsanlegg kan prosjekteres.

Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal ifølge Forskningsrådet bidra til at «offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer og inngå i den offentlige virksomhetens planer for utvikling. Prosjektet skal gjennomføres i et faktisk samarbeid mellom den offentlige prosjekteieren, FoUmiljøer og andre relevante aktører.»

Mer info om BRAVENT fra tidligere år:
https://risefr.no/informasjon/aktuelt?articleID=92


Mer info? 
Kontakt oss gjerne: 

Seniorforsker
Tian Li
tian.li@risefr.no

Arkiv