Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler
8. mar 24
Branntester for trygg luftfart
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder
5. jan 24
Brenner elbiler mer enn fossilbiler?
20. des 23
Ny rapport: Brannsikkerhet ved oppføring og rehabilitering av bygg

Ny rapport om avfallsbranner

Rapporten «Uavhengig undersøkelse av brann i ettersorteringsanlegg 22. juli 2022» er nå publisert.

Brannen startet i en papirhaug på gulvet i mottakshallen for papiravfall hos IVAR IKS på Forus nær Stavanger. Rapporten omhandler brannen og alle bakenforliggende forhold som kan ha påvirket brannforløpet. Undersøkelsen er utført av en tverrfaglig sammensatt gruppe med ekspertise fra SINTEF AS og RISE Fire Research. Vår sjefforsker Anne Steen-Hansen har vært kvalitetssikrer for oppdraget.

Du kan finne mer informasjon hos SINTEF her: https://www.sintef.no/siste-nytt/2023/brannen-ved-avfallsanlegget-pa-forus-avdekket-hull-ved-sikkerheten/

Les mer og last ned rapporten på IVAR sine nettsider: https://www.ivar.no/aktuelt/rapporten-fra-sintef-er-na-klar

Arkiv