Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
21. nov 23
Opptak av høst-webinar
13. nov 23
RISE Fire Research høst-webinar
18. okt 23
Ny rapport: Veileder silobrann, 13 tiltak og 4 advarsler.
5. sep 23
FRIC er sikret videre drift
22. jun 23
Ny rapport: Rømning ved brann i litium-ion batteri i elsparkesykkel

Ny rapport om avfallsbranner

Rapporten «Uavhengig undersøkelse av brann i ettersorteringsanlegg 22. juli 2022» er nå publisert.

Brannen startet i en papirhaug på gulvet i mottakshallen for papiravfall hos IVAR IKS på Forus nær Stavanger. Rapporten omhandler brannen og alle bakenforliggende forhold som kan ha påvirket brannforløpet. Undersøkelsen er utført av en tverrfaglig sammensatt gruppe med ekspertise fra SINTEF AS og RISE Fire Research. Vår sjefforsker Anne Steen-Hansen har vært kvalitetssikrer for oppdraget.

Du kan finne mer informasjon hos SINTEF her: https://www.sintef.no/siste-nytt/2023/brannen-ved-avfallsanlegget-pa-forus-avdekket-hull-ved-sikkerheten/

Les mer og last ned rapporten på IVAR sine nettsider: https://www.ivar.no/aktuelt/rapporten-fra-sintef-er-na-klar

Arkiv